Πέμπτη 9 Αυγούστου 2012

Έρευνα της Κομισιόν για Suez, Veolia, SAUR για μονοπωλιακές πρακτικές

 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και για το ευρύ κοινό η έρευνα που διεξάγεται από την Κομισιον για τις πολυεθνικές του νερού. Η έρευνα αφορά ενδεχόμενες μονοπωλιακές πρακτικές και πρακτικές εναρμόνισης συμπεριφοράς αλλά οπωσδήποτε είναι ένα βήμα – έστω και ως αποτέλεσμα της διεθνούς πίεσης- προς τον έλεγχο των μεγάλων αυτών παικτών. Ήδη, επί της διαδικασίας, έχουν υπάρξει πρόστιμα ύψους 8 εκ. ευρώ και μένει να δούμε που θα καταλήξει η υπόθεση. Υπενθυμίζουμε οτι η Suez έχασε και σε δευτεροβάθμιο επίπεδο, στο γαλλικό εφετείο ,την αγωγή της για συκοφαντική δυσφήμιση με τους παραγωγούς του ντοκυμαντέρ FLOW-For love of Water ενώ αντίστοιχη υπόθεση εκκρεμεί ανάμεσα στη Veolia και τους παραγωγούς του ντοκυμαντέρ Water makes money.
ΑΝΤΙΤΡΑΣΤ: Η Ε.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΙΝΕΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΓΑΛΛΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΥΔΑΤΩΝ

Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2012 – Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε επίσημη διαδικασία αντιμονοπωλιακή για να διερευνήσει αν οι γαλλικές επιχειρήσεις Saur, Suez Environnement / Lyonnaise des Eaux και Veolia, μαζί με την εμπορική τους ένωση Επαγγελματική Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Υδάτων («FP2E»), έχουν συντονίσει τη συμπεριφορά τους στη γαλλική αγορά νερού και υγρών αποβλήτων, κατά παράβαση των αντιμονοπωλιακών κανόνων. Η έναρξη της διαδικασίας σημαίνει ότι η Επιτροπή θα αντιμετωπίσει την υπόθεση ως θέμα προτεραιότητας. Αυτό δεν προδικάζει το αποτέλεσμα της έρευνας.

Η Επιτροπή θα εξετάσει κατά πόσον οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις έχουν συντονίσει τη συμπεριφορά τους στις αγορές για τις υπηρεσίες ύδρευσης και λυμάτων στη Γαλλία, ιδίως όσον αφορά τα στοιχεία των τιμών που χρεώνονται στους τελικούς καταναλωτές, σε αντίθεση με το άρθρο 101 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Η παροχή αυτών των υπηρεσιών ανατίθεται από τις τοπικές αρχές σε ιδιωτικές εταιρείες.

Η διάρκεια των αντιμονοπωλιακών ερευνών εξαρτάται από έναν αριθμό παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της πολυπλοκότητας της κάθε περίπτωσης, τον βαθμό στον οποίο οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις συνεργάζονται με την Επιτροπή και την άσκηση των δικαιωμάτων άμυνας.

Ιστορικό διερεύνησης στον γαλλικό τομέα των υδάτων

Τον Απρίλιο του 2010, η Επιτροπή πραγματοποίησε αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις του πολλών γαλλικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο νερό και τις υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων αγορές (βλ. MEMO/10/134).

Στο πλαίσιο της ίδιας αντιμονοπωλιακής έρευνας, η Επιτροπή επέβαλε κυρώσεις στη Suez Environnement και τη θυγατρική της Lyonnaise des Eaux (LDE) ύψους 8 εκατ. € για την παραβίαση σφραγίδων που τίθενται από την Επιτροπή σε μια επιθεώρηση κατά την έρευνα της στις εγκαταστάσεις LDE τον Απρίλιο του 2010 (βλ. IP / 11/632).

Γενικές πληροφορίες για σχετικές έρευνες

Το άρθρο 101 της ΣΛΕΕ απαγορεύει τις συμφωνίες και τις εναρμονισμένες πρακτικές που ενδέχεται να επηρεάσουν το εμπόριο και να εμποδίσουν ή να περιορίσουν τον ανταγωνισμό. Η εφαρμογή αυτής της διάταξης ορίζεται στον κανονισμό Antitrust (Κανονισμός 1/2003) που μπορεί να εφαρμοστεί από την Επιτροπή και από τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών της ΕΕ.

Νομική βάση γι “αυτό το στάδιο της διαδικασίας αποτελεί το άρθρο 11 (6) του κανονισμού  Antitrust.
Το άρθρο 11 (6) προβλέπει ότι η έναρξη της διαδικασίας απαλλάσσει τις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών από την αρμοδιότητά τους να εφαρμόσουν επίσης τους κοινοτικούς κανόνες περί ανταγωνισμού. Επιπλέον, το άρθρο 16 (1) του ίδιου κανονισμού προβλέπει ότι τα εθνικά δικαστήρια πρέπει να αποφεύγουν να λαμβάνουν αποφάσεις που ενδέχεται να συγκρούονται με απόφαση που σκοπεύει να λάβει η Επιτροπή στο πλαίσιο της διαδικασίας που έχει ξεκινήσει.

Η Επιτροπή ενημέρωσε τις εταιρείες και τις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών ότι έχει ανοίξει επίσημα τη διαδικασία στην παρούσα υπόθεση.

Επαφές: 
Marisa Gonzalez Iglesias (+32 2 295 19 25)
Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Δεύτερες σκέψεις εκ του πονηρού…
Αν και το άκουσμα της είδησης είναι στην αρχή θετικό, το αποτέλεσμα της διαδικασίας θα κρίνει αν η έρευνα που διεξάγεται, (που ουσιαστικά αναλαμβάνει κεντρικά το έργο της διερεύνησης της υπόθεσης παίρνοντάς τη από τα χέρια των εθνικών αρχών ανταγωνισμού αλλά και τα εθνικά δικαστήρια όπως αναφέρει και το ίδιο το δελτίο τύπου της Κομισιόν) θα δώσει ουσιαστικούς καρπούς ή θα λειτουργήσει ως ένας «αερόσακος ασφαλείας» που άνοιξε στο Ευρωπαϊκό τοπίο συγκρούσεων ώστε οι εν λόγω εταιρίες να πέσουν στα μαλακά…   Αναμένουμε…

Πηγη
Save Greek Water  Πρωτοβουλία για τη μη ιδιωτικοποίηση του νερού στην Ελλάδα

    Ψηφιζουμε εδω

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου