Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013

ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΡΑ ΣΕ ΙΔΙΩΤΗ

Nέα αντίδραση για την ενοικίαση της αίθουσας του Μουσικού Σχολείου σε ιδιώτη

Tην αντίθεση της εκφράζει η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δημόσιων Σχολειών του Δήμου Αγρινίου, στην απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου να ενοικιάσει την αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσικού Σχολείου, σε ιδιωτική σχολή χορού.
Αναλυτικά:
Στο Αγρίνιο σήμερα 4 Δεκέμβρη 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, συνήλθε σε αίθουσα του 4ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου στην οδό Π. Σούλου, το Δ.Σ. της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δημόσιων Σχολείων Αγρινίου (Ε.Σ.Γ.Κ.Α.), ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Ένωσης κ. Γούναρη Αποστόλη, με τα εξής θέματα: 
1. Ενημέρωση για τρέχοντα θέματα – Σχολικές επιτροπές
2. Ενεργοποίηση των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων
3. Λήψη απόφασης για την επικείμενη παραχώρηση από το Δήμο αίθουσας του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου σε ιδιώτη για διοργάνωση εκδήλωσης
4. Διάφορα θέματα
Αφού διαπιστώθηκε η βάσει καταστατικού νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα έντεκα (11) μέλη του Δ.Σ παρίστανται τα επτά(7), ο Πρόεδρος εισηγήθηκε με τη σειρά τα παραπάνω θέματα.

3ο Θέμα
Εισηγούμενος ο Πρόεδρος το τρίτο θέμα, ενημέρωσε το σώμα ότι με εισήγηση και έγκριση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Αγρινίου, στη συνεδρίαση της 22/11/2013 αποφασίστηκε να παραχωρηθεί έναντι ενοικίου € 450,00 (τα έσοδα υπέρ του σχολείου) η αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου, στην Σχολή Χορού DANCE ACADEMY, για τη διοργάνωση μουσικοχορευτικής εκδήλωσης την 22/12/2013 στο χώρο αυτόν. Ενημέρωση για το θέμα αυτό μας παρείχαν τόσο το Μέλος του ΔΣ της Ένωσής μας κα Κορδάτου Ελένη όσο και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου κ. Αλεξόπουλος Γεώργιος, ο οποίος παραβρέθηκε στη συνεδρίασή μας και με την ιδιότητα του Μέλους της Ελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Σ.Γ.Κ.Α.
Κατά τη διαλογική συζήτηση των μελών του Δ.Σ. λάβαμε πρωτίστως υπ’ όψιν τις διατάξεις του Νόμου 1566/1985 («Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», άρθρο 41, παρ.3), όπου μεταξύ άλλων για τη χρήση των σχολικών κτιρίων αναφέρεται ότι: 
«….μπορεί να διατεθεί διδακτήριο, σε χρονικά διαστήματα που δε χρησιμοποιείται, για την οργάνωση και πραγματοποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος».
Στο αιτιολογικό της εισήγησης της Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Αγρινίου, για το θέμα αυτό, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι: 
«η συγκεκριμένη αίθουσα του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου αποτελεί στολίδι για την πόλη και ότι θα ήταν ευχής έργο να χρησιμοποιείται και από άλλους φορείς, για την πραγματοποίηση ποιοτικών εκδηλώσεων αφενός και αφετέρου μέσω της χρήσης της να διασφαλίζει το Μουσικό Σχολείο έσοδα. Αφού αναφέρθηκε στην έγγραφη συναίνεση της Διεύθυνσης του Μουσικού Σχολείου καθώς και στην ενημέρωση του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αγρινίου και τη σύμφωνη γνώμη του, προτείνει την ενοικίαση της αίθουσας στην εν λόγω σχολή αντί του ποσού των € 450,00 προ όφελος του σχολείου».
Η απόφαση αυτή, η οποία να σημειωθεί ότι ελήφθη χωρίς ιδιαίτερη ενημέρωση προς τα μέλη της Επιτροπής παρότι το θέμα είναι σοβαρό, βρίσκει την Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δημόσιων Σχολείων Δήμου Αγρινίου (Ε.Σ.Γ.Κ.Α.) κατηγορηματικά αντίθετη, όπως εκφράζεται ομόφωνα από το Δ.Σ. αυτής και με βάση το Καταστατικό της.
Επειδή με βάση τα προβλεπόμενα στον Καλλικράτη για τη Δημόσια Παιδεία, με βάση όσα αναφέρει το Καταστατικό της Ένωσης, αλλά και την πεποίθηση όλων μας ότι πρέπει να διαφυλαχθεί με απόλυτο τρόπο ο δημόσιος χαρακτήρας των δημόσιων σχολείων του Δήμου αλλά και ολόκληρης της χώρας, το Δ.Σ. της Ε.Σ.Γ.Κ.Α.
αποφασίζει ομόφωνα
ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να διατίθενται χώροι των δημόσιων σχολείων μας σε επιχειρηματικούς ή άλλους ιδιωτικούς φορείς που σκοπό έχουν το κέρδος και ως εκ τούτου κακώς η αίθουσα του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Αγρινίου θα παραχωρηθεί έναντι ενοικίου στην προαναφερόμενη επιχείρηση.
Ο Δήμος Αγρινίου πρέπει με κάθε τρόπο να προασπίζει το δημόσιο χαρακτήρα των δημόσιων σχολείων και την εύρυθμη λειτουργία αυτών.
· Κανένας ιδιώτης ή επιχειρηματίας στα δημόσια σχολεία μας
· Καμία επιχειρηματική δραστηριότητα στο χώρο των σχολείων
· Να μην γίνει η εκδήλωση της 22/12/2013 η κερκόπορτα για την επίσημη είσοδο στα σχολεία μας των ιδιωτών αλλά και κάθε είδους επιχειρηματικών ομίλων και χορηγών της Παιδείας.
Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δημόσιων Σχολείων Δήμου Αγρινίου θα συντονίσει τη δράση της με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου και με τους άλλους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου, για να αποτρέψει την ενοικίαση της αίθουσας του παραπάνω σχολείου για την εκδήλωση της 22/12/2013, αλλά και οποιουδήποτε άλλου δημόσιου σχολείου
σε οποιονδήποτε άλλο ιδιωτικό φορέα.
Η απόφασή μας αυτή κοινοποιείται στους παρακάτω: 
1. Κα Πρόεδρο Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Αγρινίου
2. Κον Πρόεδρο Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου
3. Κα Διευθύντρια Μουσικού Σχολείου Αγρινίου 
4. Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου και
5. Μ.Μ.Ε. της περιοχής μας.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 8/2013.
Το πρακτικό αφού αναγνώστηκε, υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΑ ΜΕΛΗ

cityvoise

Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2013

ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ κ. ΔΗΜΑΡΧΕ με γεια ο καινούργιος σου αγώνας!


(Από την εφημερίδα  "ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ" που κυκλοφορεί)
του Λευτέρη Τηλιγάδα
ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ ΔΗΜΑΡΧΕ… Κόκκινο σε βρίσκω… Μέσα στην εξέγερση και την επανάσταση, να ζητάς τη συμπαράσταση και την κατανόηση της τοπικής κοινωνίας. Δεν θα μπορέσουμε όμως, Δήμαρχε, Τη συμπαράσταση που ζητάς η τοπική κοινωνία δεν θα στη δώσει, γιατί εδώ και δυόμιση χρόνια αυτή η τοπική κοινωνία, για την οποία, δήθεν, ενδιαφέρεσαι, σε βρήκε απέναντι της. 
Που ήσουνα, Δήμαρχε, όταν οι δημότες σου κατέβαιναν στην πλατεία και διαμαρτύρονταν για τις απάνθρωπες πολιτικές των μειοδοτών συντρόφων σου;

Που ήσουναΔήμαρχε, στις απεργίες που οργάνωσε το συντονιστικό όλων των φορέων και των κινημάτων της πόλης;  
Που ήσουνα, Δήμαρχε, όταν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι και οι νέοι του Αγρινίου ήρθαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, για συμπαράσταση στον αγώνα τους ενάντια στο χαράτσι της ΔΕΗ; 
Που ήσουνα, Δήμαρχε, όταν τα ειδοποιητήρια καιγότανε μπροστά στην εφορία; 
Σε κανένα αγώνα της όχι απλά δεν σε βρήκε συμπαραστάτη της η ....
τοπική κοινωνία, Δήμαρχε, ούτε καν σε είδε. Όταν δεν έκανες «τουμπεκί ψιλοκομμενο», είχες αναλάβει το ρόλο του δικαστή, που έπρεπε να αποφασίσει τι εί-ναι νόμιμο και τι είναι παράνομο. 
Και πάντα ήσουνα με το νόμο, Δήμαρχε, ποτέ με τον αγώνα, που θα καταργούσε ό,τι παράνομο βάφτιζε νόμιμο μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία δοσίλογων και προδοτών, για να οικοδομήσει τη συρρίκνωση των δικαιωμάτων, τη διάλυση του κοινωνικού ιστού και την εξαθλίωση της κοινωνίας.
Τώρα γιατί παρανομείς, Δήμαρχε; Μήπως γιατί θίγεται το συμφέρον σου ή μήπως η περικοπή των πόρων δεν επιβάλλεται με νόμο; Αν αύριο η κυβέρνηση επιβάλει σε όλους μας έναν νέο φόρο υπέρ της τοπικής αυτοδιοίκησης, θα τον αρνηθείς;Συμπάθα με, αλλά δεν σε κόβω και για τόσο αγωνιστή, Δήμαρχε.
Ο αγώνας στον οποίο συμμετέχεις Δήμαρχε, είναι ένας αγώνας αλληλογραφίας και συνεντεύξεων τύπου με τους προϊσταμένους σου, για τη διαχείριση ενός «μαϊντανού» που θέλεις να καλλιεργηθεί στη πλάτη μας. 
Δεν είναι ένας αγώνας για την ανατροπή και την κατάργηση του αποτυχημένου μνημονιακού κυβερνητικού εργαλείου, που η κυβέρνηση «των συνεργατών», δημιούργησε και ονόμασε «Καλλικράτη». 
Ένα αποτυχημένο μνημονιακό εργαλείο, που έχει εγκαταλείψει τις μικρές κοινότητες της υπαίθρου στο έλεος της μοίρας τους, και που έχει μετατρέψει της μεγάλες αστικές περιοχές σε στάνες αρμέγματος των πολιτών. Εγκατάλειψη και άρμεγμα, αυτό είναι το μοντέλο της τοπικής αυτοδιοίκησης που υπερασπίστηκες και υπερασπίζεσαι, Δήμαρχε. 
Γιατί λοιπόν οι τοπικές κοινωνίες του Αγγελοκάστρου, της Στράτου, των Παρακαμπυλίων, της Μακρυνείας, της Παραβόλας, να είναι μαζί σου σε αυτόν τον αγώνα Δήμαρχε; Που σε είδαν, αυτοί οι δημότες, στο αγώνα τους; Πουθενά.
Και λες και ψέματα Δήμαρχε. 
Είπες στο Δημοτικό Συμβούλιο του Αυγούστου ότι, όσο είσαι δήμαρχος δεν θα ανατεθούν οι λειτουργίες του δήμου σε ιδιώτες. 
Το ΧΥΤΑ Στράτου Δήμαρχε, ιδιώτης δεν είναι αυτός που τον δου-λεύει; Θα μου πεις βέβαια, τώρα αυτά τα οικτρά πολιτικάντικα, που συνηθίζεις να λες και που δεν τα ξέρεις και καλά: «Άλλο αυτό». Άλλο, ξ' άλλο, Δήμαρχε έτσι είναι.
Δήμαρχε. Ήσουνα και είσαι από κείνους, που ακόμα και σήμερα μιλά-νε με γεμάτο το στόμα για τους ισχυρούς και μεγάλους δήμους του «Καλλικράτη». Ή αφελής είσαι Δήμαρχε ή ανεπίδεκτος ή… (Αυτό δεν θα το πω, γιατί με τίποτα δεν θα ήθελα ο Δήμαρχος της πόλης μου να είναι και… τέτοιος).
Κοινότητα 

Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2013

742 καταστήματα έμειναν κλειστά στο Αγρίνιο

  
agrinio
Στο Αγρίνιο 742 καταστήματα δεν λειτούργησαν την Κυριακή. Οπως αναφέρει ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου οι τοπικές επιχειρήσεις, αλλά και ορισμένες επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε άλλη πόλη αλλά έχουν υποκαταστήματα και στο Αγρίνιο παρέμειναν κλειστά. Αναλυτικά η ανακοίνωση: " Την Κυριακή 3/11 όλες οι τοπικές επιχειρήσεις στο Αγρίνιο, τίμησαν το λόγο και την υπογραφή τους, κράτησαν τα καταστήματά τους ΚΛΕΙΣΤΑ , υπερασπίστηκαν την αξιοπρέπεια του κλάδου, διεκδίκησαν το δικαίωμα στον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο για τους ίδιους και τα παιδιά τους, κατήργησαν τον τελευταίο νόμο – παρωδία στην πράξη.
Την Κυριακή 3/11 οι περισσότερες εκ των εμπορικών επιχειρήσεων που έχουν την έδρα τους αλλού αλλά διατηρούν καταστήματα στην πόλη μας, επίσης επέλεξαν να ευθυγραμμιστούν με την απόφαση όλων των τοπικών εμπόρων (742 υπογραφές) και δεν άνοιξαν τελικά τα καταστήματά τους.
Όλους αυτούς τους τιμούμε ως συνδικαλιστικό όργανο, τους ευχαριστούμε ως συνάδελφοι, τους θέλουμε μαζί και δίπλα μας διαρκώς, αρωγούς και συμπαραστάτες του Συλλόγου μας.
Δυστυχώς, στην ΚΑΘΟΛΙΚΗ ανταπόκριση και αποδοχή υπήρξαν και ελάχιστες εξαιρέσεις που δεν σεβάστηκαν ούτε το αίτημα του Συλλόγου να μην κάνουν μια τελείως ΄΄ μικρόψυχη ΄΄ και ΄΄αντισυναδελφική΄΄ επιλογή, ούτε την ομόθυμη και ομόφωνη απόφαση των συναδέλφων αλλά και της τοπικής κοινωνίας (ομόφωνο ψήφισμα καταδίκης της κατάργησης της Κυριακάτικης Αργίας του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης μας).
Άνοιξαν τα καταστήματά τους επιχειρώντας, εκτός όλων των άλλων, να κάνουν και ΄΄ αθέμιτο ανταγωνισμό ΄΄ σε μια αγορά πειθαρχημένη και ερμητικά κλειστή.
Δίνουμε σήμερα στη δημοσιότητα τα στοιχεία των επιχειρήσεων αυτών, θεωρώντας το υποχρέωσή μας απέναντι σε συναδέλφους αλλά και καταναλωτές και ταυτόχρονα ζητάμε από το σύνολο τουλάχιστον των μελών μας, οι ίδιοι και οι οικογένειές τους να μην είναι ποτέ πελάτες τους στο μέλλον.
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΝΟΕΜΒΡΗ ΠΑΡΕΜΕΙΝΑΝ ΑΝΟΙΧΤΑ:
Jennyfer-Fashion Distribution ΑΕ- ενδύματα, υποδήματα, αξεσουάρ, Παπαστράτου 5
MOTHERCARE – Παιδ. Ενδύματα, αξεσουάρ, είδη μπεμπέ, Παπαστράτου 74
ΗΡΑ- Παιδ. Ενδύματα, αξεσουάρ, είδη μπεμπέ, Πλατ. Δημοκρατίας.
ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ – Ηλεκτρικές Οικιακές Συσκευές, Μακρή 12
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΕ- Ε.Ο. Αγρινίου-Άρτας
ANAIS-Γυναικεία Ενδύματα – Δημοτσελίου 15
SUPER MARKET – ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΝΟΕΜΒΡΗ ΠΑΡΕΜΕΙΝΑΝ ΑΝΟΙΧΤΑ:
JUMBO
ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Carrefour ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
LIDL
Υ.Γ.: -Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε δημόσια τους ιδιοκτήτες των τοπικών σούπερ μάρκετ(μικρών και μεγάλων) για τη στάση τους να κρατήσουν τα καταστήματά τους κλειστά και να μην κουβαλήσουν νερό στον μύλο των αλυσίδων και των πολυεθνικών. Τους αξίζει κάθε στήριξη!!!
- Ευχαριστούμε επίσης την συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτισσών και των συμπολιτών μας που με την αποχή τους από την αγορά, έστω και για βόλτα, στήριξαν σήμερα τον δικό μας αγώνα και την αναγκαία κοινωνική συμμαχία και αλληλεγγύη ενάντια σε αυτούς που μας θέλουν διχασμένους και διασπασμένους.
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Ε.Σ.Α."

Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2013

Φύλλο και φτερό τον ΔΕΥΑ Αγρινίου η ΑΝΤΑΡΣΥΑ


Από ψιλό κόσκινο πέρασε τη ΔΕΥΑ Αγρινίου η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, με αιχμή τη διατήρηση του καταργηθέντος ειδικού τέλους 80% .
O
Ισολογισμοί, προϋπολογισμοί, δεκάδες πίνακες με αναλυτικά στοιχεία, έγγραφα, αποφάσεις και βιντεοπροβολή παλιότερης συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο περιελάμβανε το «μενού» που επεφύλαξε η Τοπική Επιτροπή της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, κατά τη συνέντευξη τύπου που πραγματοποίησε πριν από λίγο, με αφορμή και την αυριανή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου θα «νομιμοποιηθεί το παράνομο χαράτσι της ΔΕΥΑ».
Την εξαντλητική παρουσίαση των στοιχείων ανέλαβαν οι Στέλιος Μερμήγκης και Λευτέρης Τηλιγάδας, οι οποίοι και βήμα-βήμα εξήγησαν τι ακριβώς προβλέπει η νομοθεσία για το ειδικό τέλος του 80% επί της αξίας του νερού και τι έκανε… ή μάλλον παρέλειψε να κάνει ο Δήμος και η ΔΕΥΑ.
Πολύ συνοπτικά, το 80% ίσχυε μετά από σχετικές παρατάσεις δεκαετούς διάρκειας έως και το 2011, «η ΔΕΥΑ, όμως, συνέχισε παρανόμως να το εισπράττει, εξαπατώντας μάλιστα τους πολίτες με δήθεν μικρή μείωση», η οποία προκύπτει απ’ τη διαφορά του 23% ΦΠΑ στην κατανάλωση, σε 13% που ισχύει για το νερό.
OΠιο απλά, η μείωση θα έπρεπε να είναι πολύ μεγαλύτερη: «Είναι σαν να έρθει το υπουργείο να καταργήσει το χαράτσι της ΔΕΗ, αυτή όμως να συνεχίσει να το εισπράττει και επειδή δεν θα υπάρχει διαφορά στο τι πληρώνει ο κόσμος να λένε ότι δεν υπάρχει αύξηση», ειπώθηκε χαρακτηριστικά.
Πέραν αυτών, παρουσιάστηκαν τα αποθεματικά και το ταμειακό διαθέσιμο της Επιχείρησης, με την παρατήρηση ότι αυτό αυξήθηκε κατά 290% τα χρόνια της κρίσης, «την ώρα δηλαδή που οι πολίτες υποφέρουν… και επιπλέον κόβουν το νερό σε δημότες για 80 ευρώ».
Ζητήθηκε φυσικά να επιστραφούν τα παρανόμως εισπραχθέντα χρήματα και τονίστηκε πως η ΔΕΥΑ είναι έκθετη (παρουσιάστηκε και το έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που καθιστούσε μη εκτελεστέα την απόφαση είσπραξης του 80%) και για αυτό θα πρέπει το Διοικητικό της Συμβούλιο να παραιτηθεί.
OLYMPUS DIGITAL CAMERAΣε ερώτηση του agrinioreport.com σχετικά με το ποινικό σκέλος, αφού χρησιμοποιήθηκε πολλές φορές η λέξη «παράνομο» και το γιατί επελέγη την παραμονή της νομιμοποίησης η συγκεκριμένη παρουσίαση και δεν υπήρξε κρούση στον εισαγγελέα, η απάντηση ήταν πως αυτός θα έπρεπε αυτεπάγγελτα να κινηθεί όταν από μηνών υπήρξαν οι σχετικές ανακοινώσεις, πως δεν υπάρχει ζήτημα του να έχει κάποιος καταχραστεί χρήματα και ότι πρόθεση δεν είναι η ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής, αλλά η ανάδειξη του θέματος, ακριβώς λόγω της αυριανής διαδικασίας στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Η απάντηση της ΔΕΥΑ σε όλα αυτά έχει καταγραφεί σε παλιότερη ανακοίνωση, όπου ο πρόεδρός της Γ. Ζαμπάρας, αφού εξηγούσε ότι επί χρόνια δεν έχουν επιβληθεί αυξήσεις, ότι υπάρχει ειδική τιμολογιακή πολιτική και ότι δεν γίνεται διακοπή υδροδότησης σε δημότες που αποδεδειγμένα έχουν αδυναμία πληρωμής, υποστήριζε:
«Σε ότι αφορά στην κοστολόγηση των υπηρεσιών της ΔΕΥΑΑ, αυτή πάντα ελάμβανε υπόψη της το ειδικό τέλος 80% και γι’ αυτό η τιμή ανά κυβικό μέτρο καθορίζονταν σε πολύ χαμηλό επίπεδο, ώστε αφενός μεν το τελικό κόστος για το δημότη να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερο, αφετέρου δε η ΔΕΥΑΑ να είναι βιώσιμη και να καλύπτει τις αυξημένες απαιτήσεις για επαρκές και ποιοτικό νερό, αλλά και για την εκτέλεση του επενδυτικού της προγράμματος.
Είναι επίσης γνωστό ότι το τιμολόγιο της ΔΕΥΑΑ είναι από τα χαμηλότερα σε πόλεις αντίστοιχου μεγέθους».
Σημειώνουμε, τέλος, ότι οι δημοτικοί Σύμβουλοι, που θα κληθούν αύριο να αποφανθούν, έλαμψαν δια της απουσίας τους, γεγονός που σχολιάστηκε αναλόγως. OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2013

Συνέντευξη η ΑΝΤΑΡΣΥΑ για το νερό στο Αγρίνιο


Την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2013 στις 6:30 το απόγευμα η Τ.Ε. ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. Αιτ/νίας  καλεί σε ανοιχτή συνέντευξη τύπου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην πρώην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Αγρινίου (Χαρ. Τρικούπη αρ 10 στο Αγρίνιο), με θέμα:
«Η Τιμολογιακή πολιτική της Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου από το 2009 μέχρι σήμερα»
«Η πρόσκληση εκτός από τα Μέσα Ενημέρωσης και τους δημοσιογράφους της περιοχής απευθύνεται και σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους του Δήμου Αγρινίου με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση τους πάνω στο θέμα, αφού την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου συζητούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Αγρινίου σημαντικές αυξήσεις στην τιμή του νερού (22ο και 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, Έγκριση της αριθμ. 55/2013 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α. περί διόρθωσης απόφασης τιμολογιακής πολιτικής έτους 2013 και Έγκριση της αριθμ. 66/2013 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α. περί τιμολογιακής πολιτικής έτους 2014 αντίστοιχα).
Στην Συνέντευξη καλούνται επίσης και οι εκπρόσωποι όλων των φορέων και των συλλογικοτήτων της περιοχής.», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της  Τ.Ε. ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. Αιτωλ/νίας.


ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ

Δευτέρα 28 Οκτωβρίου 2013

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΜΠΑΚΗ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ στην εφημεριδα ΕΒΔΟΜΑΔΑ του ΑΓΡΙΝΙΟΥ
κ. Μπακή

Τρεις φορές βρεθήκαμε αντιμέτωποι στο Πάρκο της πόλης μας . Εσύ προστατευμένος πίσω απ τις αστυνομικές δυνάμεις μόνος κι έρημος και μεις αντιμέτωποι με τις αυθαιρεσίες και τις παρανομίες του δήμου

Την πρωτη φορα εκοβαν με αλυσοπριονα , δεντρα εικοσι χρονών και πανω στο φυτωριο, και αλλα τα ξεριζωναν, για να τα "μεταφυτεψουν" στην πλατεια της Μεγαλης Χωρας, οπου στεκουν σημερα ξερα κουφαρια .
Την δευτερη φορα εσκαβαν τα μηχανηματα του εργολαβου για να φτιαξουν την νεα δεξαμενη στο παρκο σε βαθος 2,85 μετρα, ενω στην τεχνικη εκθεση του δημου ψευδως αναφερεται ως μεγιστο βαθος εκσκαφης στο παρκο για ολες τις εργασιες τα 1,20 μετρα .


Την τριτη φορα συνεχιζες πισω απ τους αστυνομικους να υποστηριζεις μονος κι ερημος την εκριζωση θαμνων και το γκρέμισμα πετροχτιστου εωτερικου τοιχου που προστατευει το ριζικο συστημα δεκαδων δεντρων .
Και τις τρεις φορες, αν εφαρμοζαν τον νομο οι αστυνομικες δυναμεις επρεπε να συλλαβουν αυτους που ασελγουν στο παρκο και που τοσα χρονια οι ιδιοι εσκεμενα εγκατελειψαν .


Εσυ καλεις τον εισαγγελεα να παρεμβει . Αληθεια ποιόν μπορεί και επιβάλλεται να συλλάβει ο εισαγγελέας; Μηπως πρεπει να συλλαβει αυτον που προπιλακιζει πισω απο αστυνομικους ηλικιωμενες γυναικες; Αυτον που δημοσιοποιει προσωπικα δεδομενα και ονομαστικα "ριχνει" λασπη, γιατι δεν εχει επιχειρηματα ?


Ο Αγρινιωτικος λαος ξερει πολυ καλα την λαικη παροιμια " Φωναζει ο κλεφτης να φοβηθει ο νοικοκυρης"
Εάν σέβεσαι τους νόμους και ιδιαίτερα τον κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας της ΕΣΗΕΑ (άρθρο 1 παρ΄στ), σε καλώ να δημοσιεύσεις στην επόμενη έκδοση της ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ, αυτή μου την επιστολή, στην ιδια θεση, που στα προηγούμενα δύο τεύχη αναφέρθηκες στο όνομα μου.


Με την επιφύλαξη παντώς νομίμου δικαιώματός μου


Χρηστος Μαριφογλου
Αγρινιο 28/10 /2013 Χρηστος Μαριφογλου

Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013

Ανάπλαση με κοπή δέντρων σχεδιάζει ο Δήμος Αγρινίου στο Παπαστράτειο Πάρκο


Ρεπορτάζ: ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
"Κόκκινο" άναψε για δεύτερη φορά το Συμβούλιο της Επικρατείας στη ριζική "ανάπλαση" του Παπαστράτειου Πάρκου που προωθεί με την παρουσία των ΜΑΤ ο Δήμος Αγρινίου, παρά τις έντονες αντιδράσεις των κατοίκων. Με προσωρινή διαταγή αναστολής στις 21 Οκτωβρίου, το ανώτατο δικαστήριο "παγώνει" τις εργασίες στον χώρο, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων μαζική κοπή δένδρων και θάμνων.
Το ζήτημα της ανάπλασης του Παπαστράτειου Πάρκου, του σημαντικότερου πνεύμονα πρασίνου σε μια πυκνοδομημένη πόλη και μοναδικού οικοσυστήματος συνολικής έκτασης περίπου 56 στρεμμάτων, έχει προκαλέσει την έντονη ανησυχία των κατοίκων του Αγρινίου, καθώς το έργο καλύπτεται από ένα πέπλο σύγχυσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι η τεχνική περιγραφή της μελέτης, που εκπόνησε η αρμόδια υπηρεσία του δήμου και βάσει της οποίας πέρασε το θέμα από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της αποκεντρωμένης διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, είναι ένα γενικόλογο κείμενο τριών μόνο σελίδων.
Την ίδια ώρα, ωστόσο, από τον φάκελο του έργου προκύπτει η υλοτόμηση 64 δένδρων, η εγκατάσταση γκαζόν σε 32 στρέμματα και η δημιουργία 2,5 φορές μεγαλύτερης δεξαμενής από την υπάρχουσα για την υποστήριξη των τεράστιων του αναγκών σε νερό, η απομείωση του πρασίνου κατά 412 τ.μ. που μετατρέπονται σε χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων, καθώς και πλήθος τσιμεντένιων κατασκευών. Και δεν είναι μόνο αυτά τα προβληματικά σημεία. Ενώ τα τοπογραφικά του Δήμου Αγρινίου από τον Μάιο του 2011 αποτυπώνουν 768 δέντρα στον χώρο, τα οποία εμφανίζονται και ως "διατηρούμενα" μετά την ανάπλαση, τοπογραφικό διάγραμμα - οριζοντιογραφική μελέτη και αποτύπωση δένδρων του πολιτικού μηχανικού Αλ. Πατσαντζόπουλου αναφέρει ότι τα υφιστάμενα τον Νοέμβριο του 2012 δέντρα στο Πάρκο Αγρινίου είναι 1689! Εύλογες είναι έτσι οι απορίες για την τύχη των 921 δένδρων που δεν περιλαμβάνονται στα σχέδια του δήμου.
Όλα αυτά τα τουλάχιστον "περίεργα" επισημαίνουν στην προσφυγή που έχουν καταθέσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας κάτοικοι του Αγρινίου, τονίζοντας τον κίνδυνο μη επανανορθώσιμης βλάβης του πρασίνου. Όμως και η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της αποκεντρωμένης διοίκησης, με επείγον έγγραφό της στις 5 Σεπτεμβρίου 2013, διατυπώνει αντιρρήσεις για τις ελλείψεις της τεχνικής περιγραφής της μελέτης που της κατατέθηκε από πλευράς του δήμου. Όπως σημειώνει, στα σχέδια που της υπέβαλε ο Δήμος Αγρινίου δεν προκύπτει κοπή/εκρίζωση δέντρων ή θάμνων, δεν υπάρχουν λεπτομέρειες για τις περιοχές που θα αναπλαστούν, ενώ δεν προκύπτει η εγκατάσταση χλοοτάπητα στο πάρκο. Τονίζει έτσι ότι η πρώτη αξιολόγηση υπέρ της πραγματοποίησης του έργου "έγινε επί τη βάση κατ' ελάχιστον ελλιπών στοιχείων, αφού δεν περιλάμβανε την αξιολόγηση του συνόλου των προβλεπόμενων εργασιών σε σχέση με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον".

Εξώδικο κατά του δήμου ακόμη και από τον εργολάβο

Εντύπωση προκαλεί ότι ακόμη και ο εργολάβος που ανέλαβε το έργο έστειλε στα τέλη Σεπτέμβρη εξώδικο στον Δήμο Αγρινίου, καταγγέλλοντας παράνομες πράξεις και παραλείψεις της δημοτικής αρχής. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι ενώ στον σχετικό πίνακα υλοτομίας τα δέντρα και οι θάμνοι που θα κοπούν ανέρχονται σε 64, για να συνεχιστούν οι εργασίες υλοποίησης της μελέτης απαιτείται να υλοτομηθούν επιπλέον 141. "Η υλοτόμηση των εν λόγω επιπλέον δέντρων-θάμνων συνιστά πράξη ευθέως παράνομη, την οποία όχι μόνο δεν υποχρεούμαι αλλά και δεν δικαιούμαι να εκτελέσω" αναφέρει. "Η αδυναμία υλοποίησης της μελέτης χωρίς παράνομες υλοτομήσεις δένδρων-θάμνων οφείλεται αποκλειστικά σε υπαίτιες και παράνομες πράξεις και παραλείψεις του κυρίου του έργου-φορέα κατασκευής του, που οδήγησαν στη μη απεικόνιση στα σχετικά σχέδια της πλειοψηφίας της δασικής βλαστήσεως που υπάρχει πράγματι στο υπόψιν πάρκο" συνεχίζει. Αναφέρει δε ότι όπως προκύπτει σε έγγραφο του Δασαρχείου Αγρινίου, ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία, έγινε πίνακας απογραφής δένδρων και θάμνων σε συγκεκριμένα παρτέρια του πάρκου και διαπιστώθηκε ότι σ' αυτά βρίσκονται 54 δέντρα, αντί μόλις 9 που αποτυπώνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα του Δήμου Αγρινίου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το Παπαστράτειο Πάρκο αποτελεί δωρεά της οικογένειας Παπαστράτου στον Δήμο Αγρινίου και είναι διαμορφωμένο ως πάρκο από το 1928. Η ανάπλαση που προωθεί ο δήμος προβλέπεται να γίνει με χρηματοδότηση από την Ε.Ε., ύψους 4,7 εκατ. ευρώ.

Δ. Τραπεζιώτης: Αβενίδα Διαγονάλ και Πάρκο Αγρινίου

Το παράδειγμα του Δήμου Βαρκελώνης και της Αβενίδα Διαγονάλ, όπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι αποφάσισαν με δημοψήφισμα το 2010 για το μέλλον ενός μεγάλου και σημαντικού έργου για την πόλη, επικαλείται ο δικηγόρος και πρώην δήμαρχος Θεστιέων Δ. Τραπεζιώτης για να δείξει τη διαμετρικά αντίθετη πολιτική που εφαρμόζει ο Δήμος Αγρινίου, ερήμην των πολιτών και με τη συνδρομή των ΜΑΤ, στο Παπαστράτειο Πάρκο. "Η Τ.Α. οφείλει να δρα, να λειτουργεί και να αποφασίζει με όρους νομιμότητας και διαφάνειας και επίσης να σχεδιάζει και να υλοποιεί τις δράσεις και τα έργα της ενσωματώνοντας στις αποφάσεις της τις νέες αξιακές μορφές νομιμοποίησής της και κυρίως, μεταξύ άλλων, τη συμμετοχή των πολιτών" τονίζει σε δήλωσή του στην "Α". "Στην περίπτωση του έργου της "ανάπλασης" του πάρκου Αγρινίου - με βάση και το έγγραφο της αποκεντρωμένης διοίκησης και του εξώδικου του αναδόχου - φαίνεται ότι οι ανωτέρω απαιτούμενοι όροι και αρχές, που απορρέουν από το Σύνταγμα και τους νόμους, δεν τηρήθηκαν. Η άποψη αυτή άλλωστε επιβεβαιώνεται και από την εκδοθείσα προσωρινή διαταγή της προέδρου του Ε' Τμήματος του ΣτΕ, με την οποία διατάσσεται η αναστολή εκτέλεσης των εργασιών και των σχετικών με το ως άνω έργο αποφάσεων κατά το μέρος που αυτές επιτρέπουν την κοπή δέντρων και θάμνων" υπογραμμίζει ο Δ. Τραπεζιώτης.

ΣΥΡΙΖΑ Αγρινίου: Ανεπανόρθωτα εκτεθειμένη η δημοτική αρχή

Να δει επιτέλους την πραγματικότητα καλεί τη δημοτική αρχή Αγρινίου η οργάνωση μελών Αγρινίου του ΣΥΡΙΖΑ, μετά τις εξελίξεις στο θέμα του Παπαστράτειου Πάρκου με το εξώδικο του εργολάβου, αλλά και τις προσαγωγές πολιτών στην περιοχή του πάρκου από αστυνομικές δυνάμεις την ίδια μέρα μάλιστα που εκδόθηκε η απόφαση προσωρινής αναστολής εργασιών στον χώρο από το ΣτΕ. "Οι εξελίξεις αυτές εκθέτουν ανεπανόρθωτα τη δημοτική αρχή, η οποία πλέον ελέγχεται για τις παλινωδίες της, τις παραπλανήσεις δημόσιων αρχών και πολιτών" τονίζει η οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ υπενθυμίζει τις θέσεις της για ήπια ανάπλαση του πάρκου και τη δημόσια πρότασή της στο δημοτικό συμβούλιο για ανοικτή διαδικασία ενημέρωσης δημοτών, φορέων, πολιτικών οργανώσεων της πόλης και κινημάτων.


Γαλανοπούλου Μαριάννα