Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013

ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΡΑ ΣΕ ΙΔΙΩΤΗ

Nέα αντίδραση για την ενοικίαση της αίθουσας του Μουσικού Σχολείου σε ιδιώτη

Tην αντίθεση της εκφράζει η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δημόσιων Σχολειών του Δήμου Αγρινίου, στην απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου να ενοικιάσει την αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσικού Σχολείου, σε ιδιωτική σχολή χορού.
Αναλυτικά:
Στο Αγρίνιο σήμερα 4 Δεκέμβρη 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, συνήλθε σε αίθουσα του 4ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου στην οδό Π. Σούλου, το Δ.Σ. της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δημόσιων Σχολείων Αγρινίου (Ε.Σ.Γ.Κ.Α.), ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Ένωσης κ. Γούναρη Αποστόλη, με τα εξής θέματα: 
1. Ενημέρωση για τρέχοντα θέματα – Σχολικές επιτροπές
2. Ενεργοποίηση των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων
3. Λήψη απόφασης για την επικείμενη παραχώρηση από το Δήμο αίθουσας του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου σε ιδιώτη για διοργάνωση εκδήλωσης
4. Διάφορα θέματα
Αφού διαπιστώθηκε η βάσει καταστατικού νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα έντεκα (11) μέλη του Δ.Σ παρίστανται τα επτά(7), ο Πρόεδρος εισηγήθηκε με τη σειρά τα παραπάνω θέματα.

3ο Θέμα
Εισηγούμενος ο Πρόεδρος το τρίτο θέμα, ενημέρωσε το σώμα ότι με εισήγηση και έγκριση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Αγρινίου, στη συνεδρίαση της 22/11/2013 αποφασίστηκε να παραχωρηθεί έναντι ενοικίου € 450,00 (τα έσοδα υπέρ του σχολείου) η αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου, στην Σχολή Χορού DANCE ACADEMY, για τη διοργάνωση μουσικοχορευτικής εκδήλωσης την 22/12/2013 στο χώρο αυτόν. Ενημέρωση για το θέμα αυτό μας παρείχαν τόσο το Μέλος του ΔΣ της Ένωσής μας κα Κορδάτου Ελένη όσο και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου κ. Αλεξόπουλος Γεώργιος, ο οποίος παραβρέθηκε στη συνεδρίασή μας και με την ιδιότητα του Μέλους της Ελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Σ.Γ.Κ.Α.
Κατά τη διαλογική συζήτηση των μελών του Δ.Σ. λάβαμε πρωτίστως υπ’ όψιν τις διατάξεις του Νόμου 1566/1985 («Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», άρθρο 41, παρ.3), όπου μεταξύ άλλων για τη χρήση των σχολικών κτιρίων αναφέρεται ότι: 
«….μπορεί να διατεθεί διδακτήριο, σε χρονικά διαστήματα που δε χρησιμοποιείται, για την οργάνωση και πραγματοποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος».
Στο αιτιολογικό της εισήγησης της Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Αγρινίου, για το θέμα αυτό, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι: 
«η συγκεκριμένη αίθουσα του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου αποτελεί στολίδι για την πόλη και ότι θα ήταν ευχής έργο να χρησιμοποιείται και από άλλους φορείς, για την πραγματοποίηση ποιοτικών εκδηλώσεων αφενός και αφετέρου μέσω της χρήσης της να διασφαλίζει το Μουσικό Σχολείο έσοδα. Αφού αναφέρθηκε στην έγγραφη συναίνεση της Διεύθυνσης του Μουσικού Σχολείου καθώς και στην ενημέρωση του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αγρινίου και τη σύμφωνη γνώμη του, προτείνει την ενοικίαση της αίθουσας στην εν λόγω σχολή αντί του ποσού των € 450,00 προ όφελος του σχολείου».
Η απόφαση αυτή, η οποία να σημειωθεί ότι ελήφθη χωρίς ιδιαίτερη ενημέρωση προς τα μέλη της Επιτροπής παρότι το θέμα είναι σοβαρό, βρίσκει την Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δημόσιων Σχολείων Δήμου Αγρινίου (Ε.Σ.Γ.Κ.Α.) κατηγορηματικά αντίθετη, όπως εκφράζεται ομόφωνα από το Δ.Σ. αυτής και με βάση το Καταστατικό της.
Επειδή με βάση τα προβλεπόμενα στον Καλλικράτη για τη Δημόσια Παιδεία, με βάση όσα αναφέρει το Καταστατικό της Ένωσης, αλλά και την πεποίθηση όλων μας ότι πρέπει να διαφυλαχθεί με απόλυτο τρόπο ο δημόσιος χαρακτήρας των δημόσιων σχολείων του Δήμου αλλά και ολόκληρης της χώρας, το Δ.Σ. της Ε.Σ.Γ.Κ.Α.
αποφασίζει ομόφωνα
ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να διατίθενται χώροι των δημόσιων σχολείων μας σε επιχειρηματικούς ή άλλους ιδιωτικούς φορείς που σκοπό έχουν το κέρδος και ως εκ τούτου κακώς η αίθουσα του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Αγρινίου θα παραχωρηθεί έναντι ενοικίου στην προαναφερόμενη επιχείρηση.
Ο Δήμος Αγρινίου πρέπει με κάθε τρόπο να προασπίζει το δημόσιο χαρακτήρα των δημόσιων σχολείων και την εύρυθμη λειτουργία αυτών.
· Κανένας ιδιώτης ή επιχειρηματίας στα δημόσια σχολεία μας
· Καμία επιχειρηματική δραστηριότητα στο χώρο των σχολείων
· Να μην γίνει η εκδήλωση της 22/12/2013 η κερκόπορτα για την επίσημη είσοδο στα σχολεία μας των ιδιωτών αλλά και κάθε είδους επιχειρηματικών ομίλων και χορηγών της Παιδείας.
Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δημόσιων Σχολείων Δήμου Αγρινίου θα συντονίσει τη δράση της με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου και με τους άλλους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου, για να αποτρέψει την ενοικίαση της αίθουσας του παραπάνω σχολείου για την εκδήλωση της 22/12/2013, αλλά και οποιουδήποτε άλλου δημόσιου σχολείου
σε οποιονδήποτε άλλο ιδιωτικό φορέα.
Η απόφασή μας αυτή κοινοποιείται στους παρακάτω: 
1. Κα Πρόεδρο Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Αγρινίου
2. Κον Πρόεδρο Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου
3. Κα Διευθύντρια Μουσικού Σχολείου Αγρινίου 
4. Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου και
5. Μ.Μ.Ε. της περιοχής μας.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 8/2013.
Το πρακτικό αφού αναγνώστηκε, υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΑ ΜΕΛΗ

cityvoise

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου