Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013

ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΡΑ ΣΕ ΙΔΙΩΤΗ

Nέα αντίδραση για την ενοικίαση της αίθουσας του Μουσικού Σχολείου σε ιδιώτη

Tην αντίθεση της εκφράζει η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δημόσιων Σχολειών του Δήμου Αγρινίου, στην απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου να ενοικιάσει την αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσικού Σχολείου, σε ιδιωτική σχολή χορού.
Αναλυτικά:
Στο Αγρίνιο σήμερα 4 Δεκέμβρη 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, συνήλθε σε αίθουσα του 4ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου στην οδό Π. Σούλου, το Δ.Σ. της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δημόσιων Σχολείων Αγρινίου (Ε.Σ.Γ.Κ.Α.), ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Ένωσης κ. Γούναρη Αποστόλη, με τα εξής θέματα: 
1. Ενημέρωση για τρέχοντα θέματα – Σχολικές επιτροπές
2. Ενεργοποίηση των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων
3. Λήψη απόφασης για την επικείμενη παραχώρηση από το Δήμο αίθουσας του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου σε ιδιώτη για διοργάνωση εκδήλωσης
4. Διάφορα θέματα
Αφού διαπιστώθηκε η βάσει καταστατικού νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα έντεκα (11) μέλη του Δ.Σ παρίστανται τα επτά(7), ο Πρόεδρος εισηγήθηκε με τη σειρά τα παραπάνω θέματα.

3ο Θέμα
Εισηγούμενος ο Πρόεδρος το τρίτο θέμα, ενημέρωσε το σώμα ότι με εισήγηση και έγκριση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Αγρινίου, στη συνεδρίαση της 22/11/2013 αποφασίστηκε να παραχωρηθεί έναντι ενοικίου € 450,00 (τα έσοδα υπέρ του σχολείου) η αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου, στην Σχολή Χορού DANCE ACADEMY, για τη διοργάνωση μουσικοχορευτικής εκδήλωσης την 22/12/2013 στο χώρο αυτόν. Ενημέρωση για το θέμα αυτό μας παρείχαν τόσο το Μέλος του ΔΣ της Ένωσής μας κα Κορδάτου Ελένη όσο και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου κ. Αλεξόπουλος Γεώργιος, ο οποίος παραβρέθηκε στη συνεδρίασή μας και με την ιδιότητα του Μέλους της Ελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Σ.Γ.Κ.Α.
Κατά τη διαλογική συζήτηση των μελών του Δ.Σ. λάβαμε πρωτίστως υπ’ όψιν τις διατάξεις του Νόμου 1566/1985 («Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», άρθρο 41, παρ.3), όπου μεταξύ άλλων για τη χρήση των σχολικών κτιρίων αναφέρεται ότι: 
«….μπορεί να διατεθεί διδακτήριο, σε χρονικά διαστήματα που δε χρησιμοποιείται, για την οργάνωση και πραγματοποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος».
Στο αιτιολογικό της εισήγησης της Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Αγρινίου, για το θέμα αυτό, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι: 
«η συγκεκριμένη αίθουσα του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου αποτελεί στολίδι για την πόλη και ότι θα ήταν ευχής έργο να χρησιμοποιείται και από άλλους φορείς, για την πραγματοποίηση ποιοτικών εκδηλώσεων αφενός και αφετέρου μέσω της χρήσης της να διασφαλίζει το Μουσικό Σχολείο έσοδα. Αφού αναφέρθηκε στην έγγραφη συναίνεση της Διεύθυνσης του Μουσικού Σχολείου καθώς και στην ενημέρωση του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αγρινίου και τη σύμφωνη γνώμη του, προτείνει την ενοικίαση της αίθουσας στην εν λόγω σχολή αντί του ποσού των € 450,00 προ όφελος του σχολείου».
Η απόφαση αυτή, η οποία να σημειωθεί ότι ελήφθη χωρίς ιδιαίτερη ενημέρωση προς τα μέλη της Επιτροπής παρότι το θέμα είναι σοβαρό, βρίσκει την Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δημόσιων Σχολείων Δήμου Αγρινίου (Ε.Σ.Γ.Κ.Α.) κατηγορηματικά αντίθετη, όπως εκφράζεται ομόφωνα από το Δ.Σ. αυτής και με βάση το Καταστατικό της.
Επειδή με βάση τα προβλεπόμενα στον Καλλικράτη για τη Δημόσια Παιδεία, με βάση όσα αναφέρει το Καταστατικό της Ένωσης, αλλά και την πεποίθηση όλων μας ότι πρέπει να διαφυλαχθεί με απόλυτο τρόπο ο δημόσιος χαρακτήρας των δημόσιων σχολείων του Δήμου αλλά και ολόκληρης της χώρας, το Δ.Σ. της Ε.Σ.Γ.Κ.Α.
αποφασίζει ομόφωνα
ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να διατίθενται χώροι των δημόσιων σχολείων μας σε επιχειρηματικούς ή άλλους ιδιωτικούς φορείς που σκοπό έχουν το κέρδος και ως εκ τούτου κακώς η αίθουσα του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Αγρινίου θα παραχωρηθεί έναντι ενοικίου στην προαναφερόμενη επιχείρηση.
Ο Δήμος Αγρινίου πρέπει με κάθε τρόπο να προασπίζει το δημόσιο χαρακτήρα των δημόσιων σχολείων και την εύρυθμη λειτουργία αυτών.
· Κανένας ιδιώτης ή επιχειρηματίας στα δημόσια σχολεία μας
· Καμία επιχειρηματική δραστηριότητα στο χώρο των σχολείων
· Να μην γίνει η εκδήλωση της 22/12/2013 η κερκόπορτα για την επίσημη είσοδο στα σχολεία μας των ιδιωτών αλλά και κάθε είδους επιχειρηματικών ομίλων και χορηγών της Παιδείας.
Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δημόσιων Σχολείων Δήμου Αγρινίου θα συντονίσει τη δράση της με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου και με τους άλλους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου, για να αποτρέψει την ενοικίαση της αίθουσας του παραπάνω σχολείου για την εκδήλωση της 22/12/2013, αλλά και οποιουδήποτε άλλου δημόσιου σχολείου
σε οποιονδήποτε άλλο ιδιωτικό φορέα.
Η απόφασή μας αυτή κοινοποιείται στους παρακάτω: 
1. Κα Πρόεδρο Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Αγρινίου
2. Κον Πρόεδρο Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου
3. Κα Διευθύντρια Μουσικού Σχολείου Αγρινίου 
4. Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου και
5. Μ.Μ.Ε. της περιοχής μας.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 8/2013.
Το πρακτικό αφού αναγνώστηκε, υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΑ ΜΕΛΗ

cityvoise

Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2013

ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ κ. ΔΗΜΑΡΧΕ με γεια ο καινούργιος σου αγώνας!


(Από την εφημερίδα  "ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ" που κυκλοφορεί)
του Λευτέρη Τηλιγάδα
ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ ΔΗΜΑΡΧΕ… Κόκκινο σε βρίσκω… Μέσα στην εξέγερση και την επανάσταση, να ζητάς τη συμπαράσταση και την κατανόηση της τοπικής κοινωνίας. Δεν θα μπορέσουμε όμως, Δήμαρχε, Τη συμπαράσταση που ζητάς η τοπική κοινωνία δεν θα στη δώσει, γιατί εδώ και δυόμιση χρόνια αυτή η τοπική κοινωνία, για την οποία, δήθεν, ενδιαφέρεσαι, σε βρήκε απέναντι της. 
Που ήσουνα, Δήμαρχε, όταν οι δημότες σου κατέβαιναν στην πλατεία και διαμαρτύρονταν για τις απάνθρωπες πολιτικές των μειοδοτών συντρόφων σου;

Που ήσουναΔήμαρχε, στις απεργίες που οργάνωσε το συντονιστικό όλων των φορέων και των κινημάτων της πόλης;  
Που ήσουνα, Δήμαρχε, όταν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι και οι νέοι του Αγρινίου ήρθαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, για συμπαράσταση στον αγώνα τους ενάντια στο χαράτσι της ΔΕΗ; 
Που ήσουνα, Δήμαρχε, όταν τα ειδοποιητήρια καιγότανε μπροστά στην εφορία; 
Σε κανένα αγώνα της όχι απλά δεν σε βρήκε συμπαραστάτη της η ....
τοπική κοινωνία, Δήμαρχε, ούτε καν σε είδε. Όταν δεν έκανες «τουμπεκί ψιλοκομμενο», είχες αναλάβει το ρόλο του δικαστή, που έπρεπε να αποφασίσει τι εί-ναι νόμιμο και τι είναι παράνομο. 
Και πάντα ήσουνα με το νόμο, Δήμαρχε, ποτέ με τον αγώνα, που θα καταργούσε ό,τι παράνομο βάφτιζε νόμιμο μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία δοσίλογων και προδοτών, για να οικοδομήσει τη συρρίκνωση των δικαιωμάτων, τη διάλυση του κοινωνικού ιστού και την εξαθλίωση της κοινωνίας.
Τώρα γιατί παρανομείς, Δήμαρχε; Μήπως γιατί θίγεται το συμφέρον σου ή μήπως η περικοπή των πόρων δεν επιβάλλεται με νόμο; Αν αύριο η κυβέρνηση επιβάλει σε όλους μας έναν νέο φόρο υπέρ της τοπικής αυτοδιοίκησης, θα τον αρνηθείς;Συμπάθα με, αλλά δεν σε κόβω και για τόσο αγωνιστή, Δήμαρχε.
Ο αγώνας στον οποίο συμμετέχεις Δήμαρχε, είναι ένας αγώνας αλληλογραφίας και συνεντεύξεων τύπου με τους προϊσταμένους σου, για τη διαχείριση ενός «μαϊντανού» που θέλεις να καλλιεργηθεί στη πλάτη μας. 
Δεν είναι ένας αγώνας για την ανατροπή και την κατάργηση του αποτυχημένου μνημονιακού κυβερνητικού εργαλείου, που η κυβέρνηση «των συνεργατών», δημιούργησε και ονόμασε «Καλλικράτη». 
Ένα αποτυχημένο μνημονιακό εργαλείο, που έχει εγκαταλείψει τις μικρές κοινότητες της υπαίθρου στο έλεος της μοίρας τους, και που έχει μετατρέψει της μεγάλες αστικές περιοχές σε στάνες αρμέγματος των πολιτών. Εγκατάλειψη και άρμεγμα, αυτό είναι το μοντέλο της τοπικής αυτοδιοίκησης που υπερασπίστηκες και υπερασπίζεσαι, Δήμαρχε. 
Γιατί λοιπόν οι τοπικές κοινωνίες του Αγγελοκάστρου, της Στράτου, των Παρακαμπυλίων, της Μακρυνείας, της Παραβόλας, να είναι μαζί σου σε αυτόν τον αγώνα Δήμαρχε; Που σε είδαν, αυτοί οι δημότες, στο αγώνα τους; Πουθενά.
Και λες και ψέματα Δήμαρχε. 
Είπες στο Δημοτικό Συμβούλιο του Αυγούστου ότι, όσο είσαι δήμαρχος δεν θα ανατεθούν οι λειτουργίες του δήμου σε ιδιώτες. 
Το ΧΥΤΑ Στράτου Δήμαρχε, ιδιώτης δεν είναι αυτός που τον δου-λεύει; Θα μου πεις βέβαια, τώρα αυτά τα οικτρά πολιτικάντικα, που συνηθίζεις να λες και που δεν τα ξέρεις και καλά: «Άλλο αυτό». Άλλο, ξ' άλλο, Δήμαρχε έτσι είναι.
Δήμαρχε. Ήσουνα και είσαι από κείνους, που ακόμα και σήμερα μιλά-νε με γεμάτο το στόμα για τους ισχυρούς και μεγάλους δήμους του «Καλλικράτη». Ή αφελής είσαι Δήμαρχε ή ανεπίδεκτος ή… (Αυτό δεν θα το πω, γιατί με τίποτα δεν θα ήθελα ο Δήμαρχος της πόλης μου να είναι και… τέτοιος).
Κοινότητα