Τετάρτη 22 Αυγούστου 2012

Διαμάντια πωλούνται σε τιμές σκουπιδιών


Όπως ο σπιτονοικοκύρης που γυρνά στο διαμέρισμά του και το βρίσκει ανάστατο από τους διαρρήκτες θα αι­σθάνονται σε λίγο καιρό όλοι οι Έλλη­νες. Όταν θα έχουν ξεπουληθεί όλα τα «ασημικά της οικογένειας» για ένα κομμάτι ψωμί – και οι ξένοι θα χαρακτηρίζουν... «τίγρη» την ελληνική οικονομία –, τότε θα αποκαλυφθεί το μέγεθος της ληστείας.

Όταν, όμως, γίνεται λόγος για τις ενεργειακές επιχειρήσεις, δεν πρόκειται για απλά ασημικά, ούτε για κειμήλια μιας κάποιας εποχής. Πρόκει­ται για «διαμάντια» με τεράστια αξία και κυρίως με πολύ μεγάλες προοπτικές να προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, με το ανάλογο κέρ­δος. Και, το κυριότερο, αφορά επιχειρήσεις στρα­τηγικής σημασίας, που συμβάλλουν στην οικονο­μική ανάπτυξη και τη λειτουργία της κοινωνίας. Άλλωστε, στον σύγχρονο κόσμο, χωρίς ενέργεια τίποτε δεν μπορεί να πάει μπροστά.

Εδώ και τρία χρόνια, από την εποχή έναρξης των παρενεργειών της μνημονιακής εποχής, στον κατάλογο των αποκρατικοποιήσεων και σε περίοπτες θέσεις φιγουράρουν οι ισχυρότερες επιχειρήσεις της χώρας που ασχολούνται με την ενέργεια. Όλες με κομβική θέση στο ενεργειακό σύστημα των Βαλκανίων και με στρατηγική θέση στην περιοχή.
Ακριβώς αυτό είναι που θέλουν να εκμεταλ­λευτούν όσοι «μνηστήρες» έχουν μαζευτεί σαν τα κοράκια πάνω από τις προς πώληση επιχει­ρήσεις, για να τις αποκτήσουν όσο γίνεται φθη­νότερα. Και σε αυτή την επιδίωξη έχουν συμμά­χους τους εγχώριους «φιλομνημονιακούς», που σπρώχνουν όλες τις εξελίξεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Θυμηθείτε, άλλωστε, ποιος θα χειριστεί τα θέ­ματα των ιδιωτικοποιήσεων της δημόσιας περι­ουσίας, μεταξύ αυτών και των ενεργειακών επι­χειρήσεων. Πρόεδρος του Ταμείου Αποκρατικο­ποιήσεων τοποθετήθηκε ο πρώην διοικητής της ΔΕΗ Τάκης Αθανασόπουλος. Επί της θητείας του στη μεγαλύτερη ενεργειακή επιχείρηση της χώ­ρας επιχειρήθηκε η δημιουργία κοινοπρακτικών σχημάτων με τη γερμανική RWE, καθώς τότε δεν είχε... ωριμάσει ακόμη η ιδέα της πώλησης της επιχείρησης ηλεκτρισμού.

Το μεγάλο κόλπο

Οι αντιδράσεις που ξεσήκωσε τότε η τακτική αυτή οδήγησαν στη ματαίωση των σχεδίων των Γερμανών και των «φίλων» τους στην Ελλάδα. Ίσως τώρα να ήρθε ο καιρός να προσπαθήσουν πάλι...
Άλλωστε, στις σημερινές συνθήκες θα έρθει φθηνότερα στους Γερμανούς ή σε οποιονδήπο­τε άλλο προσπαθήσει να αποκτήσει τη ΔΕΗ απ’ όσο πριν από μερικά χρόνια. Το κόλπο είναι πολύ απλό και πολύ γνωστό. Μάλιστα εφαρμόζεται σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Ελληνικού Δη­μοσίου, που στην κυριολεξία βγαίνουν στο σφυρί και ξεπουλιούνται:

Οι κερδοφόρες εταιρείες διασπώνται σε τομείς του έργου τους και τα πιο κερδοφόρα κομμάτια – τα φιλέτα – προσφέρονται στους υποψήφιους αγοραστές, ενώ οι ζημιογόνες δραστηριότητες θα παραμείνουν στο Δημόσιο, για να συνεχίσει να δανείζεται και να διογκώνει το χρέος, ώστε να καλύπτει τα ελλείμματα (άλλα όμως μας λένε οι οπαδοί των μνημονίων!).

Κι όμως, αυτές οι ίδιες οι επιχειρήσεις έγιναν μεγάλες και τρανές, κάλυψαν τις ανάγκες της χώ­ρας και συνεχίζουν να συμβάλλουν στην ενεργει­ακή ασφάλεια όσο ήταν στην ιδιοκτησία του κρά­τους και παρά τα προβλήματα που δημιουργούσε ο ρουσφετολογικός τρόπος με τον οποίο τις χρη­σιμοποίησαν επί δεκαετίες όλες οι κυβερνήσεις.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η ΔΕΗ, η οποία ηλεκτροδότησε όλη τη χώρα ως κρατική εταιρεία, και η ΔΕΠΑ, που κατασκεύασε όλη την εσωτερική υποδομή για το φυσικό αέριο και πρω­ταγωνιστεί στα σχέδια για διεθνείς διασυνδέσεις της χώρας μας.

Ηλεκτρισμός

Στον τομέα του ηλεκτρισμού ηγετικό ρόλο έχει η ΔΕΗ, είτε ως ενιαία επιχείρηση είτε σε κομμάτια. Η παραγωγή και η λιανική είναι οι δραστη­ριότητες που προσφέρουν υψηλή κερδοφορία κι αυτό είναι που ενδιαφέρει όσους ιδιώτες θα εμφανιστούν (είτε με θυγατρικές είτε ακόμη και με εταιρείες - δορυφόρους) για να διεκδικήσουν την κρατική εταιρεία ηλεκτρισμού. Ο τομέας της μεταφοράς και των δικτύων δεν τους ενδιαφέρει τόσο, καθώς δεν δίνει μεγάλα κέρδη, αλλά και απαιτεί μεγάλες και συνεχείς επενδύσεις για εκ­συγχρονισμό των συστημάτων.

Το «κλειδί» στην υπόθεση της ΔΕΗ, ωστόσο, είναι δύο από τα πιο «πολύτιμα» πάγια που δια­θέτει: Ο λιγνίτης και τα «νερά». Ο πρώτος αποτελεί την πιο φθηνή πρώτη ύλη για παραγωγή ενέρ­γειας σε παγκόσμιο επίπεδο και η χώρα αυτή εί­ναι ευλογημένη να τον διαθέτει ως τον μοναδικό (προς το παρόν και μέχρι να αποδειχθεί ότι έχου­με και πετρέλαιο) εθνικό ενεργειακό πόρο.

Τα υδροηλεκτρικά αποτελούν μία «καθαρή» μορφή ενέργειας, που όλοι θέλουν να την έχουν υπό τον έλεγχό τους, αλλά χρειάζονται τεράστια κεφάλαια και χώρος για να κατασκευαστούν. Όμως, όταν οι μονάδες είναι έτοιμες, τότε αλλά­ζει το πράγμα και οι «μνηστήρες» επιδιώκουν να τις αποκτήσουν όσο γίνεται φθηνότερα.

Ήδη η ΔΕΗ διασπάστηκε σε τρεις θυγατρικές, στους τομείς της παραγωγής, της μεταφοράς και της διανομής. Ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει ποιο μοντέλο ιδιωτικοποίησης θα επιλεγεί, αλλά, για να γίνουν όλα γρήγορα και αποτελεσματικά (δη­λαδή φθηνότερα για τους επίδοξους αγοραστές της), μάλλον θα οδηγηθούμε σε πώληση του 51% των μετοχών που κατέχει το Δημόσιο στη μητρική επιχείρηση.

Στο σημείο αυτό δημιουργείται το μέγα ερώ­τημα: Με ποιον τρόπο θα καθοριστεί το τίμημα που θα καταβάλει ο μελλοντικός ιδιοκτήτης; Με βάση τη χρηματιστηριακή της αξία (τιμές της Δευτέρας 13.8) η ΔΕΗ αποτιμάται σε περίπου 540 εκατ. ευρώ!

Η αποτίμηση αυτή είναι εξευτελιστική, εάν υπολογίσει κανείς πως μόνο η μονάδα που κα­τασκευάζεται στο Αλιβέρι και αποτελεί τον πιο σύγχρονο σταθμό παραγωγής στο χαρτοφυλάκιο της επιχείρησης κοστίζει περίπου 1,2 δισ. ευρώ! Δηλαδή δύο φορές περισσότερο από τη χρημα­τιστηριακή αξία όλης της επιχείρησης, η οποία ελέγχει περίπου το 70% της συνολικής παραγω­γής ηλεκτρισμού στη χώρα και σχεδόν το 95% της διανομής!

Με άλλα λόγια, ο μελλοντικός μεγαλομέτοχος θα γράψει στα λογιστικά του στοιχεία πάγια δε­κάδων δισ. ευρώ, ενώ, εάν το τίμημα καθοριστεί με βάση τη χρηματιστηριακή αξία, θα αποκτήσει τον έλεγχο της ΔΕΗ δίνοντας μερικές εκατοντά­δες εκατομμύρια! Ακόμη και... χουβαρντάς να εμφανιστεί και να δώσει το σύνολο της χρηματιστηριακής αξίας για το 51% των μετοχών, πάλι το τίμημα είναι ελάχιστο σε σύγκριση με όσα θα αποκτήσει!

Την ίδια στιγμή το Ελληνικό Δημόσιο δεν θα έχει την παραμικρή παρέμβαση στην αγορά ηλε­κτρισμού, ακόμη και για θέματα ενεργειακού σχεδιασμού, καθώς η πώληση της ΔΕΗ θα αφήσει ελεύθερο το πεδίο στους ιδιώτες, οι οποίοι σχεδι­άζουν και εκτελούν με βάση το κέρδος και μόνο!

Φυσικό αέριο

Περίπου παρόμοιες καταστάσεις διαμορφώ­νονται και στον τομέα του φυσικού αερίου με μία μικρή διαφορά: ούτε η ΔΕΠΑ ούτε ο ΔΕΣΦΑ (ο διαχειριστής του συστήματος) είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, οπότε εκεί... πιάνουν δουλειά οι οίκοι αξιολόγησης, οι οποίοι έχουν πελάτες τους ιδιώτες και ελάχιστα (έως καθόλου) ενδιαφέρονται για τα έσοδα που θα έχει το Ελληνικό Δημόσιο.

Οι τελευταίες αποτιμήσεις για τη ΔΕΠΑ τοπο­θετούσαν την αξία της λίγο πάνω από το ένα δισ. ευρώ, τιμή στα όρια του εξευτελισμού, εάν υπο­λογίσουμε τις επενδύσεις που έχει κάνει επί πε­ρίπου μία εικοσιπενταετία, αλλά και την αύξηση της κερδοφορίας που παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια. Πολύ περισσότερο, όταν η ΔΕΠΑ αποτε­λεί έναν από τους βασικούς «παίκτες» (και πά­ντως απαραίτητο κρίκο στην αλυσίδα) για τα με­γάλα σχέδια κατασκευής του νότιου διαδρό­μου μεταφοράς αερίου από την Κασπία και την Ανατολή προς τις δυτικοευρωπαϊκές αγορές.

Ισχύει επίσης ό,τι και με τον ηλε­κτρισμό: Η πώληση της ΔΕΠΑ (πο­λύ περισσότερο του ΔΕΣΦΑ, που διαχειρίζεται τις εγκαταστάσεις) αφαιρεί από το Ελληνικό Δη­μόσιο κάθε πρόσβαση στην αγορά, στον σχεδιασμό για την   κάλυψη  των  εγχώριων αναγκών και στους χειρισμούς για τις διεθνείς διασυνδέσεις.

Ένα άλλο (αλλά εξίσου κερ­δοφόρο) κομμάτι είναι αυτό των Εταιρειών Παροχής Αερίου, δηλαδή των τοπικών διανομέων, που δο­κιμάστηκε σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Θεσσαλία, με την παραχώρηση της διοί­κησης σε ιδιώτες.

Το οξύμωρο στην υπόθεση είναι πως παραχω­ρήθηκαν μερίδια και διοικήσεις σε επενδυτές για να μην υπάρχει «κρατικό μονοπώλιο», δημιουρ­γώντας μικρά «ιδιωτικά μονοπώλια» (απαγορεύ­εται σε τρίτον η ίδια δραστηριότητα). Κι όμως, οι ιδιώτες (και μάλιστα «τρανταχτά ονόματα» από το εξωτερικό) αποδείχθηκαν λίγοι στη διαχείριση των επιχειρήσεων αυτών, όπως δείχνει το παρά­δειγμα της Αττικής.

Πετρέλαιο - καύσιμα

Η υπόθεση της διύλισης πετρελαίου και παρα­γωγής καυσίμων έχει παρόμοια χαρακτηριστικά, αλλά και σημαντικές διαφορές.
Με τέσσερα διυλιστήρια να λειτουργούν στη χώρα, τα τρία ανήκουν στον όμιλο των ΕΛ.ΠΕ., των οποίων περίπου το 41% ανήκει στον όμιλο Λάτση και περίπου το 35,5% στο Δημόσιο. Η χρηματιστηριακή αξία της επιχείρησης είναι πε­ρίπου 1,8 δισ. ευρώ (κατάφερε να αποφύγει τη μεγάλη «κατρακύλα» της υπόλοιπης αγοράς, για ευνόητους λόγους) και, εφόσον το τίμημα της πώλησης υπολογιστεί με βάση αυτή την αποτί­μηση, το Δημόσιο θα περιμένει έσοδα περίπου 640 εκατ. ευρώ.

Και σε αυτή την περίπτωση η αποτίμηση είναι τουλάχιστον αστεία, καθώς μόνο στην Ελευσίνα, για την αναβάθμιση του παλαιού διυλι­στηρίου, ο όμιλος επένδυ­σε περίπου 1,6 δισ. ευ­ρώ! Άλλωστε, ο έτερος μεγαλομέτοχος, ο Σπύ­ρος Λάτσης, δεν φαίνεται διατεθειμένος (τουλάχι­στον σε αυτή τη συγκυρία) να δώσει και το δικό του μερίδιο στο πλαίσιο της απο­κρατικοποίησης, παρά τις όποιες φήμες ακούγονται κατά καιρούς στην αγορά περί απόφασης για αποχώρηση.

Ο επιχειρηματίας γνωρίζει πολύ καλά ότι έπειτα από μερικά χρόνια, όταν η χώρα ξεπεράσει την οικονομική κρίση, ο όμιλος θα κο­στίζει πολύ ακριβότερα και τότε οι τιμές που θα του προσφέρουν οι ενδιαφε­ρόμενοι θα είναι πολλαπλάσιες.

το ποντίκι

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου