Δευτέρα 30 Ιουλίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΣΕΓΕΣ για την πώληση της ΑΤΕ

Τη βαθύτατη ανησυχία της εκφράζει η ΠΑΣΕΓΕΣ μετά την ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος για την προσάρτηση της ΑΤΕ στην Τράπεζα Πειραιώς. Η Συνομοσπονδία διατυπώνει ταυτόχρονα κρίσιμα ερωτήματα για τις εξελίξεις στον αγροτικό τομέα που σχετίζονται με τις αλλαγές στην τράπεζα.
 
Από την απόφαση, σύμφωνα με την ΠΑΣΕΓΕΣ, προκύπτουν κορυφαία πολιτικά και νομικά ζητήματα, όπως, για παράδειγμα, η δέσμευση των τριών πολιτικών κομμάτων που απαρτίζουν την Κυβέρνηση ότι η ΑΤΕ θα παραμείνει υπό κρατικό έλεγχο. Ανεξάρτητα από τον ρόλο της ΑΤΕ τα τελευταία χρόνια και πέραν των ζητημάτων που θα προκύψουν, τους αγρότες παραγωγούς προϊόντων και τροφίμων της πατρίδας μας απασχολούν, συγκεκριμένα κρίσιμα ερωτήματα για τα οποία ζητούν συγκεκριμένες κρίσιμης σημασίας απαντήσεις:
 
α) Τι θα γίνει με τη χρηματοδότηση της παραγωγικής διαδικασίας του αγροτικού τομέα, δεδομένου ότι στο διάστημα των τελευταίων ετών διαπιστώνεται πρωτοφανής υποχρηματοδότηση, που είναι βέβαιο ότι προκαλεί εξαιρετικά δυσμενείς επιπτώσεις στον όγκο της αγροτικής παραγωγής, επιδεινώνοντας περαιτέρω το ήδη μειωμένο αγροτικό εισόδημα. Η Κυβέρνηση και το πολιτικό σύστημα οφείλουν να απαντήσουν άμεσα στο ζήτημα της υποχρηματοδότησης της αγροτικής παραγωγής και να πουν πώς θα το λύσουν. Πρέπει να μας δείξουν και να μας παρουσιάσουν, με απόλυτη σαφήνεια, ποιο θα είναι το ειδικευμένο χρηματοδοτικό εκείνο εργαλείο για τη στήριξη του αγροτικού τομέα, ώστε να αποτελέσει - μαζί με ορισμένους άλλους τομείς της οικονομίας, έναν από τους βασικούς πυλώνες της οικονομικής ανάκαμψης της χώρας, αλλά κυρίως να διασφαλίσει τη διατροφική επάρκειά του πληθυσμού της.
 
β) Τι θα γίνει με τα χρέη και τις δανειακές υποχρεώσεις των αγροτών, μεγάλο μερίδιο των οποίων δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, αλλά και λόγω της μεγάλης ανόδου του κόστους παραγωγής σε σχέση με την καθήλωση και τη μείωση των τιμών παραγωγού.
 
γ) Ποιο είναι το σχέδιο της Κυβέρνησης για την εξυγίανση των αγροτικών συνεταιρισμών, με όρους αγοράς, όπως επιδιώκει για άλλους κλάδους επιχειρήσεων, αλλά και για το ίδιο το τραπεζικό σύστημα. Θα επιμείνει στην εφαρμογή του αντισυνταγματικού νόμου 4015/2011, ο οποίος μετά βεβαιότητας έχει θέσει σε κρίση τις υγιείς συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ή θα εφαρμόσει πολιτικές, όπως αυτές που έχουν τεθεί από την ΠΑΣΕΓΕΣ προκειμένου να επιτευχθεί η εξυγίανση και η ανάπτυξή τους, αντιμετωπίζοντας άμεσα προβλήματα που κυρίως προέρχονται από την οικονομική κρίση, αλλά και από την κρίση της αγοράς.
 
δ) Τι θα γίνει με τις αγροτικές-συνεταιριστικές εταιρείες (Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, Δωδώνη, ΣΕΚΑΠ) και κυρίως με εκείνες που συνδέονται με τον διατροφικό τομέα. Θα αφήσει τον ελληνικό λαό χωρίς βασικά τρόφιμα, όπως για παράδειγμα η ζάχαρη, αγνοώντας ασφαλείς προβλέψεις, που επιβεβαιώνουν το μεγάλο έλλειμμα τροφίμων, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο που επίκειται τα επόμενα χρόνια. Θα πουλήσει τη Δωδώνη, το όνομα της οποίας έχει ταυτιστεί με το πλέον επώνυμο και προβεβλημένο διατροφικό προϊόν της χώρας, όπως η ελληνική φέτα, σε αμφιλεγόμενους επιχειρηματίες ή θα ακούσει την πρόταση των τοπικών συνεταιρισμών.
 
ε) Τι θα γίνει με σημαντικά ζητήματα που συνδέονται με τις υποθήκες και το “σύστημα διασφαλίσεων” των δανείων της ΑΤΕ προς τον αγροτικό κόσμο. Πως θα αντιμετωπιστεί το μείζον θέμα των υπέρογκων και δυσβάσταχτων για τους αγρότες διασφαλίσεων των δανείων τους (υποθηκών, προσημειώσεων και λοιπών δεσμεύσεων) με τα νομικά προνόμια που της έχουν εκχωρηθεί από το κράτος, τα οποία βρίσκονται έξω και πάνω από τα όρια του τραπεζικού συστήματος σε διεθνές επίπεδο (διασφάλιση μέχρι το 120% της αξίας).
 
Η Κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα που την απαρτίζουν - τα οποία άλλα ισχυριζόντουσαν προεκλογικά σε σχέση με αυτά που υλοποιούν σήμερα, οφείλουν πρώτα να απαντήσουν και να δώσουν λύσεις στα αναφερόμενα προβλήματα που προκύπτουν - και όχι μόνο, πριν προχωρήσουν σε ότι έχει σχέση με την μεταβολή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της ΑΤΕ.
 
Για τα προηγούμενα κρίσιμα ζητήματα και προβλήματα ζωτικής σημασίας για τον αγροτικό κόσμο της χώρας, ήδη αποφασίστηκε, την ερχόμενη Τρίτη, στις 31.7.2012, έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΣΕΓΕΣ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου