Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012

Παραίτηση με αιχμές από το διευθύνοντα σύμβουλο του ΤΑΙΠΕΔ


- Η νέα κυβέρνηση (αν και έχει κάνει σημαία τις αποκρατικοποιήσεις) με έμμεσο, αλλά συστηματικό τρόπο, μείωσε το κύρος και την αξιοπιστία του Ταμείου στα μάτια πιθανών επενδυτών
– Τα έσοδα από τις αποκρατικοποιήσεις είναι απίθανο να ξεπεράσουν φέτος τα 300 εκατ. ευρώ

– Οι επενδυτές που βλέπουν θετικά το μέλλον της Ελλάδας προτιμούν τα πάμφτηνα κρατικά ομόλογα (μόλις 15% της ονομαστικής τους αξίας!)

Αιχμές για τους χειρισμούς της πολιτείας αφήνει στην επιστολή παραίτησής του ο διευθύνων σύμβουλος του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) Κώστας Μητρόπουλος. Επισημαίνει ότι η νέα εκλεγμένη κυβέρνηση με έμμεσο, αλλά συστηματικό τρόπο, μείωσε το κύρος και την αξιοπιστία του Ταμείου στα μάτια πιθανών επενδυτών. Εκτιμά μεταξύ άλλων, ότι τα έσοδα από τις αποκρατικοποιήσεις είναι απίθανο να ξεπεράσουν φέτος τα 300 εκατομμύρια ευρώ. Αποδίδει επίσης στο ελληνικό δημόσιο την καθυστέρηση υλοποίησης 77 ενεργειών απαραίτητων για να γίνουν οι επόμενες έξι προγραμματισμένες αποκρατικοποιήσεις.

Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή:

«Αγαπητέ Υπουργέ,
Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο (Ν3986/2011) του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ο Υπουργός Οικονομικών. Σύμφωνα με τον ίδιο νόμο το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τριετή θητεία και τα μέλη του δεν μπορούν να παυτούν παρά μόνο για σπουδαίο λόγο αναγόμενο στην άσκηση των καθηκόντων τους. Τέλος, ο ιδρυτικός νόμος λεει ότι το ΤΑΙΠΕΔ αναπτύσσει Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης (ΕΠΑ), το οποίο εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και σύμφωνα με το οποίο γίνονται οι αποκρατικοποιήσεις.

To Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου συστήθηκε τον Ιούλιο του 2011 με σκοπό την επιτάχυνση και αποπολιτικοποίηση των αποκρατικοποιήσεων. Στο διάστημα των τελευταίων 11 μηνών, υλοποιήθηκε ένα σημαντικό έργο νομικής και τεχνικής προετοιμασίας των περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου για την αποκρατικοποίησή τους. Ειδικότερα, μέχρι το τέλος του 2011, ολοκληρώθηκαν 4 αποκρατικοποιήσεις με συνολικά έσοδα 1,8 δισ., εκ των οποίων 1,56 δισ. σε μετρητά και έχει ξεκινήσει η διαδικασία για 6 ακόμη αποκρατικοποιήσεις, συνολικών αναμενόμενων προσόδων ύψους 1,3 δισ.

Σε στάδιο προχωρημένης προετοιμασίας βρίσκονται 9 αποκρατικοποιήσεις, με εκτιμώμενο ύψος προσόδων 2,5 δισ., οι οποίες μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα, ενώ για 13 ακόμη αποκρατικοποιήσεις εξελίσσεται η προετοιμασία. Συνολικά, το ΤΑΙΠΕΔ χειρίζεται σήμερα 28 αποκρατικοποιήσεις. Επιπλέον, έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή 82.000 δημόσιων ακινήτων από 35 διαφορετικούς δημόσιους φορείς, αναπτύχθηκε υποδομή για την παρακολούθησή τους, ενώ συνεχίζεται ο διεξοδικός νομικός και τεχνικός έλεγχος σε δεκάδες ακίνητα. Τέλος, έχουν διαμορφωθεί 8 στρατηγικές πρωτοβουλίες που θα ενίσχυαν και/ή θα επιτάχυναν το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων εάν εφαρμόζονταν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά πλειοψηφία των εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων, αποφάσισε στις 15 Μαίου 2012 να σταματήσει να λαμβάνει αποφάσεις για τις αποκρατικοποιήσεις. Επιπλέον, στις 19 Ιουνίου 2012 ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, καθηγητής Ι. Κουκιάδης, παραιτήθηκε και δε έχει ακόμη αντικατασταθεί. Ως αποτέλεσμα, το πρόγραμμα οδηγήθηκε σε μια καθυστέρηση τουλάχιστον 3 μηνών. Αυτή η καθυστέρηση αποδείχθηκε ιδιαίτερα κρίσιμη, αν λάβει κανείς υπόψη ότι κατά τον αρχικό σχεδιασμό το 85% των εσόδων από αποκρατικοποιήσεις για το 2012 ήταν προγραμματισμένο για το τελευταίο τρίμηνο του έτους.

Οι στόχοι του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων κατά την τελευταία διαπραγμάτευση με την Τρόικα μειώθηκαν ουσιαστικά (από 50 δισ. σε 19 δισ. μέχρι το 2015), σε αναγνώριση της αναπτυξιακής φύσης του προγράμματος, αλλά και των δυσμενών οικονομικών συνθηκών. Το μέτρο όμως κατά το οποίον θα επιτευχθούν τελικά οι στόχοι, και ειδικότερα αυτός του 2012 (3 δισ.), εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από την συνολική καθυστέρηση μέχρι την επανεκκίνηση του προγράμματος και από τη διάθεση των αγορών προς την Ελλάδα. Κατά την δική μου εκτίμηση τα έσοδα από αποκρατικοποιήσεις το 2012 είναι απίθανο να ξεπεράσουν τα 300 εκ.

Σημειώνεται ότι τα ελληνικά ομόλογα μετά το PSI έχουν τιμή στην αγορά κατά 85% και πλέον χαμηλότερη της ονομαστικής αξίας τους. Αυτό το επίπεδο έκπτωσης υπονομεύει κάθε φυσική επένδυση στην χώρα, γιατί σε περίπτωση θετικών εξελίξεων η απόδοση επενδύσεων σε ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου είναι πολλαπλάσια οποιασδήποτε επένδυσης σε αποκρατικοποιούμενα περιουσιακά στοιχεία.

To πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων κατά 90% αφορά σε πώληση δικαιωμάτων γης και παραχώρηση υποδομών. Είναι ουσιαστικά ένα πρόγραμμα συνεργασίας δημοσίου και ιδιωτικού τομέα σε μεγάλη κλίμακα και κατ’ αυτόν τον τρόπο μία σπουδαία οικονομική μεταρρύθμιση, που μπορεί να τροφοδοτήσει δυναμικά την ανάπτυξη της χώρας. Πέρα από τις εισπράξεις, η πραγματική αξία του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων οφείλεται στις επενδύσεις που οι επενδυτές θα υλοποιήσουν μετά την απόκτηση των δικαιωμάτων, προκειμένου να αναπτύξουν είτε τη γη, είτε τις υποδομές που ανέλαβαν. Το πρόγραμμα αποτελεί αυτήν την περίοδο ένα κυρίαρχο μέσο προσέλκυσης Ξένων Άμεσων Επενδύσεων (FDI) προς την χώρα. Η εφαρμογή του θα μπορούσε να οδηγήσει σε πρόσθετες επενδύσεις ύψους μεγαλύτερου των 25 δισ. στην περίοδο μέχρι το 2020, που με τη σειρά τους θα αυξήσουν το ΑΕΠ κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως και θα προσθέσουν 150.000 νέες θέσεις εργασίας σε αυτήν την περίοδο.

Για την ολοκλήρωση των συναλλαγών και την αξιοποίηση της περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου απαιτείται σημαντική τεχνική και νομική προετοιμασία, την οποία οργανώνει το ΤΑΙΠΕΔ σύμφωνα με το ΕΠΑ. Απαιτείται όμως και η σύμπραξη του Ελληνικού Δημοσίου με την μορφή νομικών και διοικητικών ενεργειών τακτοποίησης των περιουσιακών στοιχείων και η συνεχής πολιτική στήριξη του προγράμματος. Αυτήν την στιγμή έχουν αναγνωρισθεί 77 ενέργειες του Ελληνικού Δημοσίου οι οποίες είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση των 6 αποκρατικοποιήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη και για την έναρξη των υπόλοιπων. Οι πλείστες των ενεργειών αυτών είναι σε μεγάλη καθυστέρηση. Χωρίς την αμέριστη υποστήριξη της Κυβέρνησης στο σύνολό της, είναι προφανές ότι είναι αδύνατον να υλοποιηθεί με γρήγορους ρυθμούς το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων.

Το ΤΑΙΠΕΔ έχει οργανωθεί πλήρως και παραμένει απόλυτα προσηλωμένο στην προετοιμασία όλων των περιουσιακών στοιχείων για αποκρατικοποίηση. Έχει γίνει ιδιαίτερη δουλειά σε βάθος, ειδικά στις υποδομές και την ακίνητη περιουσία, έτσι ώστε μόλις οι συνθήκες αγοράς το επιτρέψουν να κινηθούμε ταχύτατα και αποτελεσματικά. Έχει γίνει επίσης σημαντική προσπάθεια προώθησης των αποκρατικοποιήσεων στους διεθνείς επενδυτικούς κύκλους, η οποία οδήγησε ήδη σε 17 ενδιαφερόμενους για τη ΔΕΠΑ 9 για το Ελληνικό, 3 για τα Κρατικά Λαχεία και 3 για το ΙΒC. Το ΤΑΙΠΕΔ οργάνωσε, μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια γρήγορη διαδικασία έγκρισης όλων των υπό σχεδιασμό αποκρατικοποιήσεων, από πλευράς κρατικών ενισχύσεων και ανταγωνισμού, η οποία έχει φέρει καρπούς.

Προκειμένου οι αποκρατικοποιήσεις να επιταχυνθούν και να φέρουν το σχεδιαζόμενο αποτέλεσμα θα πρέπει η Κυβέρνηση να παράσχει δημόσια και στην πράξη την πλήρη στήριξή της στην διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ, να διευκολύνει όλες τις ενέργειες του ΤΑΙΠΕΔ και να προωθεί τις αποκρατικοποιήσεις όπως αυτές έχουν σχεδιασθεί. Έτσι θα δοθεί στους επενδυτές το μήνυμα αξιοπιστίας, επαγγελματισμού και προσήλωσης στους στόχους που αναζητούν για να επενδύσουν στην Ελλάδα.

Η νέα εκλεγμένη κυβέρνηση δεν έδωσε την στήριξη που χρειάζεται στις σημερινές συνθήκες το ΤΑΙΠΕΔ. Αντίθετα, με έμμεσο αλλά συστηματικό τρόπο μείωσε το κύρος και την αξιοπιστία του στα μάτια των πιθανών επενδυτών. Επιπλέον, δεν όρισε μέχρι σήμερα Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να ξαναρχίσουν οι συνεδριάσεις του και πράγματι να επιταχύνει το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων. Στις συνθήκες αυτές αδυνατώ πλέον να παίξω επαγγελματικά και αποτελεσματικά τον ρόλο του Διευθύνοντος Συμβούλου που μου εμπιστεύτηκε η πολιτεία τον Ιούλιο του 2011.

Έχοντας πλήρη συναίσθηση των δύσκολων στιγμών που περνά η χώρα και της ευθύνης μου, και όντας περήφανος για το τι επετεύχθη στους 11 μήνες λειτουργίας του ΤΑΙΠΕΔ, σας υποβάλλω την παραίτησή μου από την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ταμείου ώστε να διευκολυνθεί η εφαρμογή της πολιτικής των αποκρατικοποιήσεων της σημερινής Κυβέρνησης.
Για να ενημερώσω τον νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο και να εξασφαλισθεί η συνέχεια διοίκησης στο ΤΑΙΠΕΔ η παραίτησή μου ισχύει από την 10η Αυγούστου 2012.

Εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο σας και στις προσπάθειες της Κυβέρνησης για τις αποκρατικοποιήσεις για το καλό της πατρίδας μας.

Με εκτίμηση,
Κώστας Σ. Μητρόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος».

Απο papaioannou

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου