Τετάρτη 16 Μαΐου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ἠ κατοχικὴ κυβέρνησις Παπαδήμου τὴν ἐσχάτη ἡμέρα τοῦ βίου της διέπραξε μία ἀκόμη ἀπρέπεια. 
 
Ἐπεστράτευσε καταρχὴν τὶς ὑπηρεσίες καθαριότητος τοῦ «δημοκρατικοῦ» πρώην συνηγόρου τοῦ πολίτου καὶ νῦν τσιφλικᾶ Ἀθηνῶν γιὰ νὰ καθαρίσῃ μὲ μάνικες τὴν Πλατεία Συντάγματος ἀπὸ τὰ μιάσματα που ἐτόλμησαν νὰ περπατήσουν ἀπὸ τὴν Νίκαια τῆς Γαλλίας μέχρι ἐδῶ γιὰ νὰ ἐκφράσουν τὴν συμπαράστασή τους στὸν δοκιμαζόμενο ἑλληνικὸ λαό. Ἐν συνεχείᾳ ἡ κυβέρνησις τῶν δοσιλόγων ἐξαπέλυσαν τὶς ἀνδριωμένες πάνοπλες δυνάμεις καταστολῆς γιὰ νὰ ἐπιπέσουν κατὰ μίας εἰκοσάδος ἀόπλων νέων καὶ νὰ τοὺς συλλάβουν μὲ βάρβαρο τρόπο. 
 
Συνελήφθησαν δεκαπέντε εὐρωπαῖοι καὶ τέσσερεις Ἕλληνες νέοι καὶ νέες, Τὸ ἔγκλημά τους: α) κατασκήνωσαν τάχα σὲ μέρος ὅπου δὲν ὑπῆρχε ἰκανὸς ἀριθμὸς ...τουαλεττῶν καὶ ὠς ἐκ τούτου συνετέλεσαν στὴν ...ὑποβάθμιση τοῦ περιβάλλοντος καὶ β) διοτι τάχα ἀντιστάθηκαν στὶς ἔνστολες ὁρδὲς που τοὺς ἐπετέθησαν χωρὶς νὰ τοὺς προειδοποιήσουν σὲ γλῶσσα κατανοητὴ.
 
Ὅλοι ὅσοι πέρασαν τὰ τελευταῖα βράδυα ἀπὸ τὴν Πλατεῖα Συντάγματος εἶδαν (ὅπως ἐπίσης καὶ οἱ φωτογραφίες καὶ τὰ βίντεο ἀποδεικνύουν) ὅτι καμμία σκηνὴ δὲν εἶχε στηθῆ. Δὲν μένει παρὰ νὰ συλληφθοῦν καὶ οἱ ἐκατοντάδες χιλιάδες Ἀθηναῖοι που περνοῦν καθημερινῶς ἀπὸ τὴν Πλατεία γιατὶ μπορεῖ νὰ κατουρηθοῦν καὶ νὰ ὑποβαθμίσουν τὸ περιβάλλον τοῦ τόσο καθαροῦ Δήμου τοῦ κου Καμίνη.
 
Οἱ τηλεοπτικὲς κάμερες ἀποθανάτισαν τὶς σκηνὲς βαρβαρότητος καὶ τὴν σύλληψη τῶν νεαρῶν φιλελλήνων. Οἱ κατηγορίες θὰ καταπέσουν. Ἐν συνεχείᾳ κάποιοι ἀπὸ τοὺς συλληφθέντες κακοποιήθησαν στὴν ΓΑΔΑ, ὅλοι τους ἔμειναν νηστικοὶ ὅλη τὴν ἡμέρα διότι λόγω μνημονίου εἶχαν γίνει ...περικοπὲς καὶ ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς κακοποιήθηκε διότι τὸν μετέφεραν μὲ χειροπέδες στὴν ΓΑΔΑ ἀλλὰ ὁ ἀστυνομικὸς ὑπάλληλος εἶχε χάσει ...τὰ κλειδιὰ τῆς χειροπέδας καὶ ὁ ἀτυχὴς συλληφθεὶς διεμαρτυρήθη.
 
Δυστυχῶς ἡ Εἰσαγγελεὺς παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ μὲν Ἕλληνες συλληφθέντες ἐδήλωσαν ἀκριβῆ διεύθυνση κατοικίας, οἱ δὲ φιλέλληνες νέοι διὰ τῶν συνηγόρων τους ἐδήλωσαν διευθύνσεις παραμονῆς τους στὴν χώρα, παρὰ τὴν παγία δικαστηριακὴ πρακτικὴ νὰ μὴν κρατοῦνται οἱ ἐπ’ αὐτοφόρω συλλαμβανόμενοι ὅταν δηλώνουν διεύθυνση κατοικίας,, παρὰ τὴν καταγγελία ὅτι στὰ κρατητήρια τῆς ΓΑΔΑ κακοποιήθησαν καὶ ὑπέστησαν τὸ βασανιστήριο τῆς πείνας, διέταξε τὴν κράτησή τους μέχρι τὴν αὐριανὴ προσαγωγή τους στὴν ἔδρα.
 
Στὸ πλευρὸ τῶν συλληφθέντων παρέστημεν ἀνιδιοτελῶς οἱ συνάδελφοὶ μου Δημήτριος Καραμίτσας, Ἄννυ Παπαροϊδου, Πετσιμέρη Χρυσούλα καὶ Θεοδώρα Καπόλα καὶ Γαβριὴλ Πελεκίδης, καθὼς καὶ δεκάδες δημοκράτες Ἕλληνες πολίτες. Αὔριο Τετάρτη, 16 Μαϊου 2012 θὰ γίνῃ ἡ δίκη ἐνώπιον τοῦ Β’ Αὐτοφώρου Τριμελοῦς Πλημ/κείου Ἀθηνῶν στὸ κτίριο 7 τῆς Σχολῆς Εὐελπίδων.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου