Σάββατο 5 Μαΐου 2012

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 23 Απριλίου 2012
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 15695
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ:

Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 2 Όπως πίνακας αποδεκτών
Ταχ. Κώδικας: 10183
Πληροφορίες :2131361143

ΘΕΜΑ: "Διαγραφή εκλογέων λόγω ανάκλησης των αποφάσεων καθορισμού της ιθαγένειας τους "

Ενόψει των εκλογών της 6ης Μαϊου 2012 σας γνωρίζουμε τα εξής:
Οι ανωτέρω εκλογές θα διενεργηθούν με βάση τους εκλογικούς καταλόγους πουπροκύπτουν μετά την Α΄ αναθεώρηση του 2012 (Ιανουάριος – Φεβρουάριος), οι οποίοι περιλαμβάνουν τις μεταβολές που έχουν συντελεστεί έως την 29η Φεβρουαρίου 2012.Στους καταλόγους αυτούς πιθανόν να συμπεριλαμβάνονται άτομα, για τα οποία έχουν ανακληθεί μετά την 29η Φεβρουαρίου 2012 οι αποφάσεις καθορισμού της ιθαγένειάςτους και, συνεπώς, πρέπει να διαγραφούν από τους εκλογικούς καταλόγους. 
 Εξυπακούετα ότι εκείνοι για τους οποίους έχουν εκδοθεί ανακλητικές αποφάσεις πριν από την ανωτέρωημερομηνία πρέπει ήδη να έχουν διαγραφεί και να μην περιλαμβάνονται στους εκλογικούςκαταλόγους.
 Προκειμένου, λοιπόν, να μην ασκήσουν το εκλογικό δικαίωμα στις προσεχείςεκλογές εκείνοι, οι οποίοι αναφέρονται στις ανακλητικές αποφάσεις και περιλαμβάνονταιστους εκλογικούς καταλόγους, πρέπει να κοινοποιούνται άμεσα στους οικείους δήμους οι αποφάσεις με τις οποίες ανακαλούνται οι διαπιστωτικές πράξεις καθορισμού ιθαγένειας,προκειμένου αυτοί να διαγράψουν τα άτομα που αφορούν οι αποφάσεις αυτές από τα δημοτολόγιά τους και στη συνέχεια να αποστείλουν τις μεταβολές αυτές (διαγραφές) στοΥπουργείο μας, με την πρώτη μετά τις εκλογές δίμηνη αναθεώρηση.Οι Αντιπεριφερειάρχες της περιφερειακής ενότητας της έδρας των νομών οφείλουν: 
α/ να συμπεριλαμβάνουν στους εκλογικούς σάκους, με τους οποίους αποστέλλεταιτο εκλογικό υλικό σε κάθε εκλογικό τμήμα,και έγγραφό τους με τα ονόματα εκείνων για τους οποίους ανακλήθηκαν οι αποφάσεις καθορισμού της ιθαγένειάς τους και είναι
γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του συγκεκριμένου εκλογικού τμήματος
,καθώς επίσης τις σχετικές αποφάσεις, και
 
β/ να εφοδιάσουν με αντίγραφο του παρόντος εγγράφου όλα τα εκλογικά τμήματατης οικείας εκλογικής περιφέρειας (νομού), προκειμένου να ενημερωθούν οι αντιπρόσωποιτης δικαστικής αρχής και να μην τους επιτρέψουν να ψηφίσουν.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
1.κ.κ. Προέδρους Πρωτοδικών (Μέσω οικείων Αντιπεριφερειαρχών)
2.κ. κ. Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
3.κ.κ. Περιφερειάρχες Έδρες τους Θ. ΞΗΡΟΣ
4.κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες περιφερειακήςενότητας έδρας νομών
5.Δήμους της Χώρας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1.Γραφείο κ. Υπουργού
2.Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα
3.Γεν. Διευθυντή Αναπτ. Προγραμμάτων
4.Δ/νση Εκλογών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου