Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2015

Ο ΝΟΜΟΣ ΒΑΖΕΙ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΦΑΓΑΝΑ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ. Τα «μαζεύει» και φεύγει ο εργολάβος και με τον νόμο
«Απαλλάχθηκε του έργου ο εργολάβος» μετά την αποδοχή της αίτησης θεραπείας, που υπέβαλε στην αποκεντρωμένη.
Αποδεκτή έκανε με απόφαση του ο Γενικός Γραμματέας της αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κ. Γεώργιος Διδασκάλου “την αίτηση θεραπείας” της Κ/Ξ «ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ-ΒΛΑΧΑΣ Π.Σ. ΑΤΕ- ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΗΣ», ανάδοχος του έργου «Ανάπλαση Παπαστρατείου Πάρκου Δήμου Αγρινίου», κατά της υπ’ αριθμ. 162/2014 απόφασης του... Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου και της αριθ.43569/13-6-2014 απόφασης της Διευθύντριας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου, με την οποία απέρριψαν προηγούμενο αίτημα της για σταμάτημα των εργασιών του Πάρκου.

Το κείμενο της απόφασης έχει ως εξής: “Ο Γενικός Γραμματέας της αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Έχοντας υπ’ όψιν

[…]
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Αποδεχόμαστε την από 9-10-2014 (με αριθμ. πρωτ. 136561/5811/13-10-2014) αίτηση θεραπείας της Κ/Ξ «ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ-ΒΛΑΧΑΣ Π.Σ. ΑΤΕ- ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΗΣ», αναδόχου του έργου «Ανάπλαση Παπαστρατείου Πάρκου Δήμου Αγρινίου», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 15 (Παράγρ. 16η) πράξη-γνωμοδότηση (22-12-2014) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

2. Ανακαλούμε την αριθ. 92268/4141/11-8-2014 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

3. Ακυρώνουμε α) την αριθ.162/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγρινίου και β) την αριθ. αριθ.43569/13-6-2014 απόφαση της Διευθύντριας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου”.

Με την απόφαση αυτή επί της ουσίας “σταματούν και με τον νόμο” τα έργα στο Δημοτικό Πάρκο του Αγρινίου ο εργολάβος αποδεσμευέταιαπό την υποχρέωση της υλοποίησης του έργου και το μόνο που απομένει τώρα για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει με το θέμα του Πάρκου είναι η απόφαση του Ε” τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας.

Να σημειώσουμε ότι στην παραπάνω «θεραπεία» η πλευρά του εργολάβου είχε οδηγηθεί μετά από την διαπίστωση του ότι η υλοποίηση της μελέτης του έργου που είχε αναλάβει κατέστρεφε σημαντικό μέρος πρασίνου.

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να σημειώσουμε, ότι η βεβαρημένη κατάσταση του εγκαταλελειμμένου στην τύχη του εργοταξίου (γιατί μόνο Πάρκο δεν θυμίζει το γνωστό πράσινο πολεοδομικό τετράγωνο, που παλιά βρισκόταν ο μεγαλύτερος πράσινος και δημόσιος κοινωνικός χώρος της πόλης του Αγρινίου), θα πορούσε κάλιστα να χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερα επικίνδυνη περιοχή και για οποιουδήποτε ατύχημα συμβεί στο εσωτερικό του (το οποίο και φυσικά απευχόμαστε), η αστική ευθύνη πια δεν θα βαρύνει τον εργολάβο, αλλά τον Δήμο Αγρινίου.

Δεν θα αναφερθούμε τώρα στις πολιτικές ευθύνες που οδήγησαν τα πράγματα εδώ, άλλωστε σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ασχοληθούμε ξανά με την εξέλιξη στο θέμα, αλλά θα πρέπει να σημειώσουμε ότι όσο το Πάρκο συνεχίζει να παραμένει “εγκαταλελειμμένο εργοτάξιο” τόσο πιο βαθιές θα είναι οι “πληγές” που θα πρέπει να κλείσουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου